Start Over


Разменени телеграми по `Случай възшествието на Н. В. Царя на престола и независимостта на България`.
Новия канцеларски ред в общината.
Мъжко опитно педагогическо училище.
По случай празника - Освобождението на България, между градския кмет и Н. В. Царя се размениха телеграми.
Реформирането на общинското счетоводство.
През месец април всички сметки ще бъдат централизирани.
През месец май т. г. гражданина ще почуствува ползата от реформите в общинското счетоводство.
Всяко отделение да представи в бюро общински налози списък на чиновниците си.
Заповед N 27, гр. Варна, 23 февруарий 1925 г. [относно общинската администрацията].
За абонатите на вестника.
За усърдие по служба е утвърден в длъжност касиер бирник Борис Георгиев.
Пратено ни е за обнародване от комисията при Временния комитет на благотворителността следното писмо.
Бюджета на общината за 1925/26 ф. година.
Жалейка. Поминал се е Христо Никифоров, чиновник при общината.
Ветеринарна статистика.
Коста Дюлгеров назначен за секретар на общината.
Молбата от съпругата на кмета Кондов за материална помощ одобрена.
Общинският съвет увеличава надниците на метачите и пр.
Статистика за лицата, неотбили временна трудова повинност.
Цената на хляба.
Назначена е комисия в общината.
Дейност на Електрическата дирекция при общината през седмицата.
Статистика за летовниците от Румъния през седмицата.
Строителни работи по уличната мрежа.
Дейност на Архитектурното отделение при общината.
Дейност на Общинската химическа лаборатория.
Пом. кметът П. Нейков напуска града по семейни причини.
Пребивава в града с полските гости и Гр. Василев - председател на полско-българската търговска камара.
Мерки за движение на пожарната команда в града.
Варненската общинска библиотека регистрира посещения и постъпления.
Дейност на електрическата дирекция при общината.
Дейност на общинската химическа лаборатория.
Лозаро-винарската изложба във Варна.
Градската кланица.
Имената на гражданите, извършили общински плащания, се поместват във вестника.
Казиното в Морската градина през зимата.
Личните карти на гражданите.
Сведение за извършената работа на електрическата дирекция.
Дейност на градската кланица през седмицата.
Открити три общински зеленчукови градини.
Разредяването на парка в Гюндюза.
Бюрото за летовници преместено в сградата на бюфета в Морската градина.
Бюрото за летовници и новият курортен сезон.
Варненското окр. данъчно управление обявява вакантни места за вещи лица по описване и оценяване на сградите.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Единство
 Земледелски глас
 Известник
 Куриер
 Народна сила
 Ново единство
 Поле
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1901 год.
  1893 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Администрация, местна
Резултати 91 - 99 от 118.стр.    First Page  Previous Page   11   12   13   14  
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 115, 04/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 135, 21/03/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 141, 04/06/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 143, 30/06/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 174, 03/06/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 183, 26/09/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 184, 13/10/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 188, 13/11/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 203, 11/05/1929


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library