Start Over


Посещение на министъра на правосъдието Димитър Пешев във Варна и Русе.
Относно селскостопанския събор във Варна.
За промените в правителството.
Нареждане на правителството да се освободят интернираните политици проф. Ал. Цанков, Кимон Георгиев и Христо Стоянов.
Изявление на министъра на войната генерал Цанев.
За кандидатите на Демократическия сговор от варненска околия


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненско ехо
 Вестник на инвалидите
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Киноек
 Куриер
 Литературни новини
 Морски бич
 Морски ратник
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Народна сила
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Театър и музика
 Търговски фар
 Ударник
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнска защита
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1946 год.
  1944 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1911 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Политици, български
Резултати 91 - 99 от 1165.стр.    First Page  Previous Page   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Next Page  Last Page
Serial's cover page Впечатленията на м-р Пешев от ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5564, 19/02/1936
Serial's cover page Впечатленията на м-рите от съб ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5756, 30/08/1936
Serial's cover page Впечатленията от вчерашната ре ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 3843, 25/02/1935
Serial's cover page Всички интернирани на остров С ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 3904, 27/04/1935
Serial's cover page Всички министри се завърнали     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5757, 31/08/1936
Serial's cover page Всички слухове за разногласия ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 3963, 26/06/1935
Serial's cover page Всред сговора     
Варна [newspaper]
бр. 16, 27/05/1931
Serial's cover page Всред сговора     
Варна [newspaper]
бр. 18, 29/05/1931
Serial's cover page Втората среща на Светослав Гре ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 3815, 28/01/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library