Start Over


Съгласно заповедта N 946 са назначени членове на комисии по питейните заведения.
Повторно са напонмя [за такси при пощенски записи].
въпреки многократните ни напомняния [за гербовите марки]
Изложение в София 1912 год.
При Посточнната Комисия са вакантни следните длъжности.
По абонаментна.
Д-р Иван Жеков инспектира практикуването на ветеринарна медицина в окръга.
Честите наводнения в града ни създадоха пирати.
Варненски черноморски юнак в Загреб.
Ново изобретение на млад българин.
Лазарет за добитъка.
Грък на държавна служба.
Поименна благодарност на Комитета по издържане на безплатните ученически трапезарии.
Произшествия от поройните дъждове.
Не се намерил способен.
Разтурен общински съвет.
Нов вестник.
Визита на министър Д. Петков в града.
На `Народна Сила`.
Изгубена е историческата картина на великия художник Леонардо да Винчи.
По случай юбил[ейния] конгрес на кл[асните] учители.
Конгрес на ветеринарни лекари.
Сбиване между социалистите.
`Народна Сила`.
Холерата в Турция.
По несъстоятелността]на Кюркчи Ради.
`Родна песен`.
Конгресът на българ[ските] юнаци.
Столичната община е разтурена.
Апаши на морските бани.
Към земледелците.
Получи се[в редакцията ни отчета на варненската държавна мъжка гимназия].
Софийска Трибуна.
Правителствени кандидати.
Руската ескадра.
Агитацион[но] събрание.
Разпродажба на недвижими имоти.
Анкета.,Законопроект.
Шап и чума.
Интернирани.,Много вълци.
Депутация.,Шарка по овцете.
Хотел `Габрово`.
Годявка.,Оценка на сградите.
Интересен исторически надпис.
Варн. Ж. Благотвор. Д-во `Майка`.
Годишното събрание на Българското търговско параходно д-во.
Нова българска банка в столицата.
Икономическото сближение на България и Сърбия.
Електрически винчове за варненското пристанище.
За стъклените мерки.
Варненските мелничари.
Агрономите и земледелческите камари.
Варненския държавен институт за глухонемите.
Нова комисионерна къща.
Новите фарове.
За депозита в митниците.
Открит пазар.
Изучаването на дунавските пристанища.
Толеранса на бутилките.
Новия пътнишки влак София - Варна.
Увеличението на превоза на брашната.
Около исканията на мелничарите.
Конгресът на жените.
Висшия ветеринарен съвет.
Неудобствата във Варненския кей и в друго отношение.
Конгреса на агрономите.
Курса на парите в пияцата и др.
Сдружаване на комивояжорите.
Цената на месото в Цариград.
Бактериология.,Епизоотология.,Патогения.
Клинически проявления на болестта у болните животни. Признаци (Симптоми).
Хроническа форма.
Кожната форма.
Диагнозата.,Лечение.
Хигиенични мерки.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Здравие
 Земледелска победа
 Известник
 Медицинско списание
 Народен глас
 Народна самозащита
 Ново единство
 Светкавица
 Сеяч
 Търговски фар
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1906 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1884 год.
Съответствия за:  Ветеринарна медицина
Резултати 100 - 108 от 122.стр.    First Page  Previous Page   12   13   14  
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 21, 02/11/1911
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 10, 20/06/1915
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 23, 19/08/1906
Serial's cover page Хроника     
Светкавица [вестник]
бр. 72, 29/08/1911
Serial's cover page Хроника     
Светкавица [вестник]
бр. 85, 10/12/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 362, 03/04/1912
Serial's cover page Червените червеи въ коня     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 24, 25/12/1925
Serial's cover page Червенка по свинете     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 10, 03/08/1929
Serial's cover page Шап     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 349=351, 14/05/1934


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library