Start Over


Пристигнал в града наблюдаващ по въпроса за частните месопродавници.
Тютюневите запаси.
Напоследък българската захар е намерила пласмент в чужбина.
Директорите на подвижните земледелски катедри.
По решение на бюрото на Върховниния кооперативен съвет.
България за четири години е внесла вълна за повече от половин милион лева.
Във Франция е било пласирано българско овнешко месо.
Устав на Промишлено-Търговско Дружество в гр. Велико Търново.
Обнародване на закона за продуктите от животински произход.
Договорка между България и Норвегия.
Френското правителство.
Шлеп `Коре`.
Откриване на панаир в с. Каран-Върбовка.
Кооперацията `Солидарност`.
Каменни въглища.
Новите тарифи.
Наредба от сърбо-хърватското финансово министерство.
Продажба на кибрит на каси.
По железниците.
Дадени облаги на Никола Митев.
Общи облаги на проектирани предприятия.
Угаснали облаги.
Бюджет на Висшето търговско училище.
Граждански митинг.
Общи и специални облаги.
Кореспонденцията с Германия.
Панаирът на гара Послки Тръмбеш.
Отчет на продажбите за м. август.
Превоза на добитък по железниците.
1000-левови касови бонове.
Местен комисионер.
Искане от търговските камари към министъра на търговията.
Отпуснати ипотекарни облигации от Б.Н.Б.
Прием на ученици в търговските гимназии.
Новата фирма `Ю. Хазмонай & С-ие`.
Нов член във фирмата `П. Генов & С-ие Ст. Караджов`.
Изборът на членове за Софийската Търговска Камара.
Българо-чешката търговска камара.
Работното време в Швеция.
Изменение на железопътната сточна тарифа.
намерение на Б.Н.Б. за откриване на нови клонове.
Смятана на бонове с чекове.
Акц. Д-во `Нафта` - София.
Ипотечни заеми.
Разпореждане на Дирекцията на железниците.
Събжрание на Акц. д-во за междунар. транспорти `Радио`.
Износа на кожи от дивеч.
Пристанищна такса за морска сол.
Българското генерално консулство в Бреслау.
Държавните солни складове.
Храни.,Брашна.
Положение на тържището.
Сведения за цените на едро с. и. ф. Цариград на едрия и дребния добитък, сиренето, кашкавала, маслото и др.
Курс на монетите и на девизите на 3/IX т.г.
Внос на българските стоки в Цариград.
Пристигания.,Брашна.,Положението на тържището.
Сведения за цените на едро с. и ф. Цариград на едрия и дребния добитък, кашкавала, сиренето и др.
Египет.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Домакиня
 Единство
 Економистъ
 Здравие
 Източна мисъл
 Куриер
 Народна воля
 Ново единство
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1936 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1910 год.
  1903 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1887 год.
  1885 год.
  1884 год.
Съответствия за:  Животновъдство - продукти
Резултати 100 - 108 от 129.стр.    First Page  Previous Page   12   13   14   15  
Serial's cover page Хроника     
Варненски дневник [вестник]
бр. 21, 01/10/1914
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 20, 10/09/1927
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 568, 22/03/1922
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 590, 29/08/1922
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 611, 19/04/1923
Serial's cover page Цариград. тържище     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 621, 27/06/1923
Serial's cover page Цариградски бюлетин     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 539, 15/09/1921
Serial's cover page Цариградски бюлетин     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 564, 02/03/1922
Serial's cover page Цариградско тържище     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 531, 13/08/1921


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library