Start Over


За цената и теглоте на хляба.
За задълженията на помощник кметовете.
Решение N 235 за доставка на медикаменти.
Решение N 237 за доставка на специализирана литература за библиотеката на общинската химическа лаборатория.
Решение N 238 ремонтни дейности.
Решение N 239 за утвържадване на търг за изполване на общинските градини.
Решение N 241 за доставка на материали за общинската скотобойна.
Решение N 242 за доставка на работно облекло за общинското ветеринарно отделение.
Дипломатите в Уганда.
[Библиотеката на Британския музей в Лондон].
Известие на любителите.
Куриози из войната.
Скаска по Peronospora-та (балсарета).
В в. `Руссенский Търговски Куриер` сведения за реколтата на виното през 1897 г.
Приселения на русски староверци в България.
Ново средство за борба против Филоксерата.
Д-во `Деятелност` в гр. Бургас.
Руссенската Търговско Индустриална камара урежда Български земледелческо-промишлен музей.
Нови читалища.
Похвална инициатива - урежда се библиотека в Ловешката Iкл. Д-на болница.
Много учители се оплакват от неизплатени заплати.
Оплаквания от скотовъдци.
В. `Сила` коментира събирание данъка в Балчишка околия.
Варненската Окръжна Образцова Железарска Работилница.
Препоръчва се сп. `Сеяч` на Директорите и Училищните Инспектори.
За знание от болниците - ще се дарят екземпляри от сп. `Сеяч` за болничните библиотеки.
Кратки обществено-политически новини от света.
Случай на холера в търновско.
Предстои откриването на затворническа библиотека в Ловеч.
Размирици в Турция по повод внезапната смърт на бившия министър на полицията.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Виделина
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Домакиня
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Известия на Народния музей - Варна
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Куриер
 Литературни новини
 Морска мисъл
 Морски сговор
 Народна самозащита
 Нова България
 Ново единство
 Педагогическа практика
 Поле
 Последни новини
 Световен фар
 Свободен глас
 Сеяч
 Славянин
 Снопче
 Търговски фар
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1887 год.
  1886 год.
Съответствия за:  Библиотеки
Резултати 100 - 108 от 133.стр.    First Page  Previous Page   12   13   14   15  
Serial's cover page Прикази     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 28, 22/10/1896
Serial's cover page Протокол N 34     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 125, 20/12/1924
Serial's cover page Първи годишник на Народната би ...     
Литературни новини [вестник]
бр. 7, 11/11/1942
Serial's cover page Разни     
Варненски дневник [вестник]
бр. 20, 30/09/1914
Serial's cover page Разни     
Сеяч [списание]
бр. 14=15, 10/01/1898
Serial's cover page Разни новини     
Христианский свят [списание]
бр. 2, 01/02/1893
Serial's cover page Седмица на българската книга     
Снопче [вестник]
бр. 5, 01/04/1940
Serial's cover page Славянска читалня в Варна     
Славянин [вестник]
бр. 41, 28/05/1931
Serial's cover page Смес     
Здравие [вестник]
бр. 22, 01/12/1886


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library