Start Over


недостатъчните кредити отпуснати на селяните.
Настаняването на колонисти в имотите на българи, изземане посевите им и законопроекта за Нова Добруджа.
Заповед за мобилизация на всички турци с каруци и коне от селата в районите на Омуртаг и Преслав за прибиране на гроздовата реколта в Бургаска област.
Засилване контрола върху качеството на земеделската продукция за износ.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски търговски индустриален вестник
 Варненско ехо
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морско ехо
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Победа
 Последни новини
 Прелом
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Социалистическа трибуна
 Студентска дума
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Селскостопанска продукция
Резултати 100 - 108 от 392.стр.    First Page  Previous Page   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Next Page  Last Page
Serial's cover page Закон за данъка на земните про ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 8, 20/03/1900
Serial's cover page Закупуването на реколтата     
Куриер [вестник]
бр. 351, 22/06/1928
Serial's cover page Запитването на Калиакр. депута ...     
Единство [вестник]
бр. 184, 28/06/1930
Serial's cover page Заплашената памучна индустрия     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 587, 09/08/1922
Serial's cover page Заповеди на областния директор     
Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна [вестник]
бр. 25, 03/10/1944
Serial's cover page Засятата повърхност в цял свят     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 698, 04/06/1925
Serial's cover page Защо се наложи контролата върх ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5565, 20/02/1936
Serial's cover page Защо трябва да лекуваме семето     
Единство [вестник]
бр. 189, 09/07/1930
Serial's cover page Земеделското производство в Бъ ...     
Економистъ [списание]
бр. 2, 01/04/1939


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library