Start Over


Изплатени суми на общините.
По приложението на закона за индустрията.
По вноса на сифоните.
Търга за електрическо осветление в Пловдив.
Открива клон Шуменската търговска фирма Рафаил Г. Мощев.
Търг за направа за търговска палата в София.
За мелниците.
Напредъка на парфюмерията у нас.
По проверката на аптекарските мерки.
Издаден списък на лицата, оторизирани да внасят, фабрикуват и поправят мерки и теглилки.
Акционерни събрания.
Изпитът на учениците от лозарското училище в Плевен.
Карантинният правилник.
Новата тютюнева фабрика `Независима България.`
Несъстоятелност.,Закрит курс по модерно кроячество в Ихтиман.
Химик-оценителите при митниците.
Износ на зърнени храни.
Пашкулното тържище.
Книжнина.,Против управителя на Варненската митница.
Тазгодишната реколта.
Решения на индустриалния съвет.
Започнат е строежа на новата фабрика за финни европейски прежди в София.
Получил важно назначение г-н Сукясиян.
Нова търговска фирма по яйчарския клон в София.
Продава се автомобил.
Нова фирма в Бургас.
Небрежността на някои мирови съдилища.
За парните котли.
Повредите от наводнението в Борисовградско.
Пашкулите в Бурса.
Откриване телефона София - Варна.
Допълнително обяснение от Бр. Кирякови.
Габровските индустриалци и договорите.
Бургаските хангари.
Реферат в житарския конгрес от г. Любен Данаилов.
Свищовската търговска гимназия.
Свищовското търговско дружество.
Нов хотел в София - Гранд хотел `Петерсбург`.
Преустроена фирма в Русе.
Преустроена фирма в Плевен.
Състави се `Балканско Търговско и Индустриално Акционерно Д-во`.
Благодарност до г. П. Г. Петрович за участието в Одеската изложба.
Реколтата в Добруджа.
Справедливи протести.
Емитацията на 4800 акции.
Южно-българските житари и липсите.
`Търговски фар` ще излиза три пъти в седмицата.
Търговският договор с Турция.
По новите министерства.
Несправедливост.,Параходното Дружество.
Търновското Държавно Подвижно Земледелско Училище.
Шуменски търговец кенкелерист открива магазин в София.
Представители на железниците ще участват в заседанията на търговско-индустриалните камари.
Сътрудника ни К. Бербенко заминава за Русия.
За крините.
Нашите железничари спят.
Тухлената и керемидена фабрика във Видин.
Българската Търговска Банка.
Търговското училище в Пловдив.
Тегленията на класната лотария.
В защита на нашите училища.
Книжнина.,Пашкулното производство.
Южнобългарска житарска делегация.
Лични.,Софийския руски вицеконсул.
На вниманието на г. Градоначалника.
Познатата и симпатична на варненското общество г-ца Маргарита Славянска пристигна във Варна.
Из решенията на експертната комисия при м-ството на финансите.
Намаление цените и абонаментите на телефоните.
Телеграфо-пощенско здание във Варна.
Телефона Варна-Бургас.
Класна лотария.
Конгреса на содо-лимонадените фабриканти.
Нещо по настоящата криза.
Земледелческо Акционерно Д-во `Прогрес`.
Третия Всеславянски пчеларски конгрес.
Нов хотел в Плевен.
Популярна банка в Сливен.
Продават се картофи.
Нов магазин в София.
Фабриката за ютени изделия `Кирил`.
Соломон Оскар от София.
Г-н Яко Аврамов, столичен търговец комисионер.
Отпътуването на сръбските гости.
`Панега`, циментова фабрика при Луковит.
Унгарския в. `Маджарорсак`.
Копринената фабрика `Български Лев` на г. Чекова & C-ie.
Долу закона за маркиране златните и сребърните вещи.
Книжнина.
Годеж.,Новите министри.
Правилник за портовата служба по дунавските пристанища.
Внос.,За данъка върху сградите.
Подписката.,Шконтовата банка в Русе.
Индустриална статистика.
Дайте всекиму потребното.
Балчик заслужава порт.
Преместена кантора.
Неправилно издадени изпълнителни листове.
Безмитно внасяне на сурови материали.
Насърдчение на копринената индустрия.
Облагане медните тасове за барабани.
Международно житно тържище.
Пристигнал е в града представител на заводите `Сименс & Шукерт` за електрическото осветление на Варна.
Търговска къща в Балчик.
Българско Търговско Акционерно Дружество.
Нова банкерска фирма.
За копринената фабрика `К. Чеков & С-ие`.
Извънреден мелничарски събор.
За кооперациите.
Калолечението в България и Балчишката тузла.
Електрическо осветление в гр. Плевен.
Търговски договор между България и Австро-Унгария.
Първото заседание на Министерството на Външните работи.
Конгрес за менителниците.
Окупационния дълг.
Назначен е главен секретар на Министерството на Търговията.
Утвърдени шконтови комитети.
Доставката на люцерново семе.
Разрешен безмитен внос на `винена киселина`.
Законът за Народната Банка.
Цариградското житно тържище.
Загуби на Английските параходи от затварянето на Дарданелите.
Нова представителска фирма.
Макаронена фабрика в Сливен.
Отчета на Съюза на българските индустриалци.
Коприненото производство в България.
Дружество за засилване търговията между България и Турция.
Браилските търговци-житари.
Износно-Вносната Банка.
Лодката `Кирил`.
Шосиране на варненските стифови места на кея.
Поскъпването на надниците в Турция.
Нова банкерска фирма в Плевен.
Запасно подофицерско благотворително дружество `Другарски съюз` във Варна.
Параходна агенция `Кикладики`.
Глад в Пирея.
Съставено Командитно Дружество.
Втори екземпляр от индустриално свидетелство.
Баланса на застрахователния отдел при БЦК Банка.
Безмитен внос на материали.
Фалшифицирани еднолевови монети.
Новите влакове.
За пътующите с малки кораби.
Индустриалците и юбилея на царя.
Икономически полици.
Доставени семена за земледелчески култури.
Производството на цвеклото в България.
По вноса на винената киселина.
Формализирал се.
Запрещение вноса на рогалката.
По вноса на канелите.
Земледелческите продукти в Цариград.
Международния конгрес на търговските камари.
За индустриалните списъци.
Копринарска изложба в Атина.
Бърз трен `Мандапощаси`.
Изпитите в нисшите земледелчески училища.
Вноса на разплоден добитък.
За персонала в земледелческите училища.
Грубите обноски на някои от варненските митнишки чиновници.
Зимни земледелчески училища.
Комисионерско-експедиторското съсловие.
Преглеждането черничевите и др. дръвчета за премии.
Гледането на жребците в държавните заводи.
В помощ на подвижните земледелчески катедри.
Теглена лотария.
Нови разписания на треновете.
Новия австро-български договор.
Търговската и Ипотекарна банка на Балканите.
Отнети облаги.
Превеждането на суми с чекове.
Нехайно отнасяне към търговските интереси.
Признати права на копринената кооперация в Сливен.
Потвърдяване на вноските по текущи сметки при БН банка.
Втори екземпляри от индустриални свидетелства.
Болест по пчелите.
Списък на заразените от филоксера места.
Вноса на бойни пушки.
Утвърдените работнически представители.
Ръководителите на стачки.
Тегления на класната лотария.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Единство
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Сеяч
 Снопче
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1892 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Копринена промишленост
Резултати 100 - 108 от 125.стр.    First Page  Previous Page   12   13   14  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 247, 02/07/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 248, 06/07/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 267, 11/09/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 286, 28/10/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 324, 19/01/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 336, 11/02/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 371, 21/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 374, 28/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 376, 01/05/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library