Start Over


По конфискуваните храни.
Обжалване решенията на комитета.
По реквизицията на български стоки в Одрин.
Цената на пшеницата.
Житарите при министрите.
Директен трен за Деде-Агач.
Отменението на глобите.
За реколтите въобще.
Комитетът за предвидливостта и житарите.
Исканията на житарите.
За търговците на пашкули.
Удовлетворена молба.
Запретен износ.
Конституиран управителен съвет.
Такси за превоз.
За чуждите монети.
Завършен вечерен търговски курс.
Суровите материали на индустриалците.
Курс за горни дрехи.
Справедливо застъпване.
Курс по кожухарското бояджийство.
Утвърден устав на мелничарския съюз в България.
Свободен износ.
По таксуването на яйца, изпращани в посока към Цариброд.
Искат телефон в Радомир.
Благодарност за дарение на читалището в с. Михалци.
Тегленията на класната лотария.
Книжнина.
По отпущането на вагоните.
Производството на храни.
Реколтата на царевицата.
Операциите на Българска Земледелска Банка.
Външната търговия на България.
Изплащането на реквизицията.
Пратките за Вратца.
Камбиото спада.
Промяна в сточната тарифа.
Търговските сношения между Русия и Америка.
Нови митници.
Тарифи за каменните въглища.
Пристигналият кибрит.
Доставка на ориз.
Сумите от материалите за ракия.
Брусарци - Александрово.
Годишен панаир.
Курсове в новите земи.
Протестирани полици.
Посевите на захарно цвекло в Европа.
Министерството на Външните дела и Изповеданията съобщава, че правителството не поема отговорност за изкупуването на турски монети продавани на населението от спекуланти от Цариград.
С указ е постановено удължаване на срока за изплащане на реквизицията за Сръбско-българската война.
Предписание на Варненския окръжен управител за откупуване на мюсюлманите от военна служба.
Места за продаване във Варна.
Венизелос отчаян.
Румъния иска компенсации.
Военен налог върху имуществата.
Японска артилерия в Полша.
Падането на Вердюн.
Ранен принц.
Реквизицията на Румъния.
Германски посланик в Синая.
Ликвидация на румъно-българските спорове.
Румънската мобилизация отложена.
Руско-турската война.
Окупирането на Епир.
Мораториума продължен.
Севастопол 5 ч. бомбардиран.
Японците бомбардират.
Русия настъпва.
Букурещ - решение за реквизиция на храни от правителството.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Куриер
 Обнова
 Последни новини
 Свободен глас
 Сила
 Търговски фар
 Утринна заря
Data Tag
  1944 год.
  1940 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1928 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1892 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Реквизиция, военна
Резултати 100 - 106 от 106.стр.    First Page  Previous Page   12  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 632, 16/05/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 657, 10/09/1915
Serial's cover page Чиновническите заплати в Градс ...     
Обнова [вестник]
бр. 141, 10/06/1919
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 2, 12/11/1888
Serial's cover page [Хроника]     
Варненски новини [вестник]
бр. 383, 12/04/1914
Serial's cover page [Хроника]     
Варненски новини [вестник]
бр. 407, 06/09/1914
Serial's cover page [Хроника]     
Варненски новини [вестник]
бр. 429, 21/10/1914
   


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library