Start Over


Съобщение за напускането на Панайот Киров, завеждащ Варненската градска скотобойна.
Вечеря в чест на д-р Н. Ж. Ненчев, досегашен участъков ветеринарен лекар в селото, повишен и назначен като околийски ветеринарен лекар в гр. Провадия.
Варненския окръжен ветеринарен лекар за клането на добитъка в града.
Прекратяне на издаването на сп. `Медицинска сбирка`.
Танците - опасност за здравето на бременните жени.
Протокол N 31 за искане на Ловно дружество `Сокол` за развъждане на дивеч; за залесяване на нос `Галата`; за канализацията.
Протокол N 33 за канализацията; за санитарни изисквания; за отпускане на дърва за огрев за сиропиталище `Надежда`; за направа на общински кладенец; за каптирането на водоизточници.
Протокол N 35 за молба от Хампарцум Атамян във връзка с общинската скотобойна.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджа
 Здравие
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народен глас
 Ново единство
 Обнова
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Славянин
 Търговски фар
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1885 год.
  1884 год.
Съответствия за:  Ветеринарно-санитарно дело
Резултати 109 - 117 от 389.стр.    First Page  Previous Page   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Next Page  Last Page
Serial's cover page Напущат     
Северна поща [вестник]
бр. 56, 15/08/1923
Serial's cover page Наредба за борба с болестта `Б ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 40, 08/03/1929
Serial's cover page Наставления и Санит.-ветеринар ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 29, 03/08/1910
Serial's cover page Необходимо е построяването на ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3833, 15/02/1935
Serial's cover page Новата ветеринарна конвенция м ...     
Ратник [вестник]
бр. 16, 01/02/1931
Serial's cover page Новградец     
Варненски новини [вестник]
бр. 3794, 06/01/1935
Serial's cover page Нуждата от правилник за приспо ...     
Сеяч [списание]
бр. 20=21=22, 10/05/1899
Serial's cover page Обществен живот     
Здравие [вестник]
бр. 3, 01/02/1885
Serial's cover page Общинска хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 18, 19/04/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library