Start Over


Стопанско и финансово положение на България през първата половина на 1938 година.
Бюджетът на държавата от 1932/33 финан. година насам.
Бюджет на Бургаски окръг за 1892 и 1893 г.
Коментар на статия от в. `Свобода`.
Покана от Ловджийско дружество `Сокол` в София.
Градски избори в Айтос.
Открити каменни въгрища при Своге.
Предложение от в. `Юго-Западна България` за честване на 50-годишнината от появата на първия български журнал `Любословие`.
Редактори на в. `Прогрес` са в затвора за оскърбление на министри.
Арестуваният по делото за покушение срещу Стамболов, Илия Георгов, е оправдан.
Събрание за обсъждане на правописните реформи в София.
Законопроект за отсичане на нови монети.
Под печат е книгата `Американски тайни`.
Нов вестник излиза в Сливен.
Избори в Разград.
За акциите на Българското търговско параходно дружество.
Намаляване заплатите на чиновниците.
Статия във в. `Сбоб. слово` за нарушаване на избирателния закон.
Предстои да започне издаване на вестника два пъти седмично.
Делото срещу директора на Девическата гимназия в Русе, Д. Маринов, още не е разгледано.
Наличие на филоксера в някои части на страната.
Редакторът на бургаският в. `Глас от Исток` започнал да издава в. `Ново време`.
В Балчик и Каварна съставени комитети на Народната партия.
Коментар на статия от в. `Прогрес` относно освобождаването на политическите затворници.
Запитване към касиера на Народното събрание относно събирани суми за портрети.
Разходи за изпращане и посрещане на Окр. управители в Хасково.
Нападки срещу правителството във в. `Борба`.
Коментар на статия във в. `Съгласие` за речта на К. Стоилов във Варна.
Отговори от редакцията на публикации във в. `Своб. слово` и в. `Народна воля`.
Избори за народни представители на 11 септември.
Избран е Председател на Окр. съвет във Варна.
Препоръки към Окр. управители от Министерството на Вътрешните работи при съставянето на бюджета за 1895 г.
Извлечение от бюджета на вестника за 1895 г.
В Русе започнало издаването на в. `Български новини`.
Предстоящи избори за народни представители в някои части на страната.
В София, под редакцията на Д. Ризов, започва издаването на в. `Млада България`.
В. `Правда` се преименува на `Стара планина`.
В редакцията е получен Закона за акцизите.
Военният бюджет на СССР за текущата година.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник инвалид
 Вестник на инвалидите
 Време
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански куриер
 Добруджанско слово
 Домакиня
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Завой
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Нова България
 Ново единство
 Ново училище
 Обнова
 Поле
 Правда
 Прелом
 Природен лекар
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Семейно огнище
 Сила
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Театър и музика
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1888 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Бюджети
Резултати 109 - 117 от 461.стр.    First Page  Previous Page   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Next Page  Last Page
Serial's cover page Вътрешен стопански преглед     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 1, 01/01/1939
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 81, 30/10/1893
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 90, 15/01/1894
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 109, 29/07/1894
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 112, 16/09/1894
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 120, 05/01/1895
Serial's cover page Г-н министъра на финансите съо ...     
Ново единство [вестник]
бр. 72, 11/09/1931
Serial's cover page Германският бюджет     
Единство [вестник]
бр. 237, 31/10/1930
Serial's cover page Главните пера на новите съветс ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5564, 19/02/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library