Start Over


Статистически данни
Данни от преброяването.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджанско слово
 Домакиня
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Здравие
 Куриер
 Литературни новини
 Медицинско списание
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Природен лекар
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Славянин
 Снопче
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнска защита
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Статистика, демографска
Резултати 109 - 117 от 283.стр.    First Page  Previous Page   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Next Page  Last Page
Serial's cover page Наредби за преброявание на нас ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 33=34, 16/12/1900
Serial's cover page Народностен състав и участие н ...     
Економистъ [списание]
бр. 1, 01/01/1939
Serial's cover page Народонаселението на града Вар ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1, 01/11/1888
Serial's cover page Народонаселението на земното к ...     
Славянин [вестник]
бр. 10, 06/05/1930
Serial's cover page Населението в Бабадашка околия     
Добруджа [вестник]
бр. 33, 10/09/1917
Serial's cover page Населението в Европа     
Варненски новини [вестник]
бр. 3942, 05/06/1935
Serial's cover page Населението в Палестина     
Черно море [вестник]
бр. 23, 24/06/1929
Serial's cover page Населението в Пловдив     
Варненски новини [вестник]
бр. 3808, 21/01/1935
Serial's cover page Населението на Австро-Унгария ...     
Варненски отзив [вестник]
бр. 55, 04/03/1915


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library