Start Over


За книжарството през изминалата година.
`Ръководство и учебен план за слети отделения` - от Ст. Параловски.
`Геометрията в основното училище` - Ръководство за учители. Теория и практика. От Ив.Георгиев и К. П. Домусчиев.
`Човешкото тяло` - от Д. Цонков.
Сп. `Картинна галерия за деца и юноши` - кн. I и II, год. V.
Сп. `Учителско дело` - год. I, кн. 1.
`Ръководство по смятане` - от Хр. Тодоров.
`Допълнителпите училищни курсове` - от Д. Грънчаров.
`Педагогическа библиотека` - кн. 20, год V.
`Фридрих Ницше, като художник и мислител` - от А. Рил.
Сп. `Учител` - г. XI, кн. VII.
`Изложение за състоянието на шуменското окръжие през 1906 — 1907 год.`.
Сп. `Ново Общество` - 1907 г. кн. 10.
Сп. `Картинна галерия за деца и юноши` - г. II. кн. 1.
`Нервният век и нервното поколение` от д-р Т. Кьоринг - № 6 от `Библиотека съвременна хигиена`.
Сп. `Образование` - г.II. (X). кн.VII. и VIII.
Сп. `Мисъл` - г. XVII, кн. VI.
`Еднаж да съмне` от Ст. Чилингиров.
`Теоритическа педагогика` - ч.I . `Телеология и ходогетика`.
Маслината. (Четиво за деца и юноши с 7 картини).
Библиотека `Бабини приказки` - 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
`Учителски вестник` - год. X бр. 1.
`Методика на първоначалното обучение по писане и четене` - от д-р П. Цонев.
`Читалище`, месечно списание - год. I , кн. 1.
`Кратък доклад по анкетата на източните пазари` - от д-р Ив. Златаров.
`Славянските икономически организации в Хърватско, Словенско, Чехско и Сърбия` — реферат, четен в XIX сесия на Софийската търговско-индустриална камара.
`Сръбско-български комитет за икономическо сближение на България и Сърбия` - от д-р Ив. Златаров.
Получени в редакцията:`Изложение по фелдшерския въпрос`(решение на VII редовен конгрес)и `Медицинската помощ в селата`.
Относно организацията в търговията с книжарски стоки.
Проблемите на книжарите в България.
Комисията препоръчва новоиздадени книги и периодични издания за закупуване за училищните и читалищните библиотеки.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Вестник на сдружението на книгоиздателите и книжарите в България
 Виделина
 Време
 Добруджа
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Единство
 Економистъ
 Завой
 Известник
 Киноек
 Книжарска дума
 Книжарска защита
 Куриер
 Морски сговор
 Морско ехо
 Ново единство
 Прелом
 Свободен глас
 Снопче
 Техника и стопанство
 Търговско-промишлена защита
 Училищна практика
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1921 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1894 год.
Съответствия за:  Книгоразпространение
Резултати 109 - 117 от 221.стр.    First Page  Previous Page   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Next Page  Last Page
Serial's cover page Нова година нови борби     
Книжарска защита [вестник]
бр. 20, 27/12/1924
Serial's cover page Нови книги     
Училищна практика [списание]
бр. 9, 01/11/1909
Serial's cover page Нови книги, получени в редакци ...     
Училищна практика [списание]
бр. 9, 01/11/1907
Serial's cover page Нови книги, получени в редакци ...     
Училищна практика [списание]
бр. 7=8, 01/09/1911
Serial's cover page Нови книжки     
Известник [вестник]
бр. 14, 11/11/1908
Serial's cover page Новите задачи     
Вестник на сдружението на книгоиздателите и книжарите в България [вестник]
бр. 1, 15/07/1933
Serial's cover page Няма ли да поумнеем?     
Книжарска дума [вестник]
бр. 25, 28/07/1928
Serial's cover page Окръжни книжарници     
Книжарска дума [вестник]
бр. 17, 01/03/1928
Serial's cover page Окръжно     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 5, 15/03/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library