Start Over


За живота и просветното дело на Тодор Хрулев.
Редакцията честити Нова година на своите читатели.
Министър председателят А. Стамболийски в Русе.
Околийско дружбено събрание в Провадия.
Събрание на Варненската околийска дружба в Аджемлер.
Обиколка на Георги Дончев в провадийска околия.
Събиране абонамента за окръжния партиен вестник `Земледелска победа`.
Дружбата в село Чалъ Махле и основаното читалище `Димитър Драгиев`.
Печалбите на Консорциума.
Елеватори и силози за храни във варненското и бургаското пристанища.
Преговори за износ на храни в Италия.
Училищните стопанства.
Двумесечен курс за ръководители на земеделски синдикати в София.
Курсове за кооператори.
Нова библиотека - Министърът на земледелието е одобрил отпечатването на серия книжки `Земледелска библиотека`.
Назначена комисия за изработване ръководство за преподаване на земеделие в училищата.
50 години от създаването на касата и заслугата й за развитието на полската наука и култура.
Относно финансирането на читалищата.
В Добрич започва да излиза списание `Добруджански преглед`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Българска младеж
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски окръжен вестник
 Виделина
 Време
 Добруджа
 Добруджански куриер
 Добруджанско знаме
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Източна мисъл
 Куриер
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народна просвета
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Правда
 Природен лекар
 Родна мисъл
 Световен фар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Студентска дума
 Съюзен вестник на вестниците
 Театър и музика
 Търговско-промишлена защита
 Християнски съветник
 Черно море
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1898 год.
  1897 год.
Съответствия за:  Културно-просветно дело
Резултати 109 - 117 от 288.стр.    First Page  Previous Page   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Next Page  Last Page
Serial's cover page Исторически архив на гр. Свищо ...     
Славянин [вестник]
бр. 28, 15/11/1930
Serial's cover page Какво става у нас     
Земледелска победа [вестник]
бр. 19, 13/01/1921
Serial's cover page Каса И. Миановски     
Варненски новини [вестник]
бр. 5417, 25/09/1935
Serial's cover page Кого какво интересува! ...     
Ново единство [вестник]
бр. 304, 21/04/1934
Serial's cover page Коледа в Кюстенджа     
Единство [вестник]
бр. 86, 04/01/1930
Serial's cover page Конституирането на немската ми ...     
Ново единство [вестник]
бр. 181, 12/08/1932
Serial's cover page Кооперациите и кооперативните ...     
Народна просвета [вестник]
бр. 9, 01/11/1931
Serial's cover page Културен живот в Добруджа     
Добруджа [вестник]
бр. 53, 15/01/1928
Serial's cover page Културен живот в Добруджа     
Добруджа [вестник]
бр. 84, 28/03/1929


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library