Start Over


Седмичен просветен курс във ветеринарната служба в с. Суютчук, Добричко.
На земеделските стопани ще се отпуска необходимото кюспе след предварително заявяване на количествата.
Предстоящо общо събрание на дружеството `Бойци от фронта`.
Препоръки към земеделските стопани за посевите им.
С цел подобряване на живота в новоосвободените земи Министерството на земеделието е организирало редица курсове.
С цел насърчаване на млекопреработването се отпускат преференциални кредити на млекопроизводителите.
Младежката организация `Бранник` ще помага при пролетното засяване.
Инициатива за подпомагане на гражданите при попълване на домакинските им книжки.
По време на отпуската си, добричкия околийски управител Радослав Белев ще бъде заместван от околийския полицейски началник.
Тържествено закриване на домакинските курсове в с. Суютчук.
Липса на гербови марки.
Събрание на Кредитно акционерно дружество `Звезда`.
Курс по земеделие.
Произшествие с гръцки параход във варненското пристанище.
Злоупотреби в градската държавна болница.
Иска да се опровергае.
Оплаквания.,Варненска Търговско-индустриална камара.
Практически земеделски курсове.
Заловен престъпник.
За комарджилъка.
Кражба на купони.
Варненски търговски вестник.
Настоятелството на Дружеството `Майка`.
Пристигане на държавните жребци в пунктовете.
Курс по земеделие и отраслите му.
Борба със скакалците в Гърция.
Посещение на 143 туристи от Констанца във Варна.
Оплаквания от закъснения при получаване на избирателните карти.
Панихида по случай 28 годишнината от смъртта на загиналите за свободата на България руски и български войни.
Кандидатури за общински съветници.
Благотворителна лотария за безплатно ученическо хранене.
Гастрол на артиста Гарабед Калфоян във Варна.
Назначени са нов лесничей и помощник лесничей.
Слаб санитарен контрол в района около главния канализационен канал.
Основано е Чиновническо кооперативно спестовно-застрахователно дружество.
Окръжно земеделско изложение в Търново.
Самоубийство на контрольор в бирената фабрика.
Телеграма от житната кооперация в гр. Варна до Министерството на Обществените сгради и Дирекцията на Железниците.
Събрание в зала `Съединение` по повод издръжката на болница `Парашкева Николов`.
Лекции по земеделие във войската.
Оплакване от местен зъболекар.
Директорът на Балканска банка в София е преместен в пловдивския клон на банката.
Некоректно отношение на журналист от в. `Известник`.
Спречквания между жителите на двете девненски общини.
Обявление на Варненското Окръжно Финансово Управление за новото изменение и допълнение на закона за държавните и общински пътища.
Общинската амбулаторна аптека окончателно закрита.
Българският всемирен борец Никола Петров.
Кои са виновниците за убийството на министър Петков.
Варненският заем от 8 млн. лева е отпуснат със закон, публикуван в `Държавен вестник`.
Опозицията организира протестни събрания срещу правителството в столицата.
Закупен нов френски параход за българския флот.
Облекчения в митническия режим за превоз на стоки по море.
Годишни държавни изпити за основни учители.
Утвърден контракт за 8 млн. лева заем между Варненската градска община и Будапещенската банка.
Бойкот на търговските панаири от страна на крупни търговци и производители.
Назначен е нов библиотекар във варненската градската библиотека.
Назначени нови лесничеи в Провадия и Добрич.
Курс по овощарство, лозарство и пчеларство във Варненската окръжна земеделска инспекция.
Отчетно събрание на местното благотворително дружество.
Концерт на ученици от мъжката гимназия в зала `Прошек`.
Ежегоден панаир в Провадия.
Извънредна сесия на Окръжните съвети за избор на членове за Постоянната комисия.
Подписка за конверсионен 4 1/2 процентен държавен заем.
Отчетно събрание на Варненското околийско учителско дружество.
Откриване на колоездачния сезон във Варна.
Пожар в гръцката махала на ул. `Богданова`.
Курс по пчеларство в Добрич.
Публикации във в. `Добруджанец` срещу добричкия народен представител Александър Арсениев.
Опасност за посевите в Добричко заради студената зима.
Спорове за собствеността на горите в Добрич.
Уволнени учители в Провадийска околия, заради обвинения в агитация.
Събрание на Търговското параходно дружесто.
Длъжностни престъпления на финансовия пристав Баджаков във Варна.
Събрание на Провадийското акционерно дружество `Добрина`.
Злоупотреби със служебно положение на Варненския околийски началник .


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Българска земя
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански куриер
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Завой
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Културен преглед
 Куриер
 Медицинско списание
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Народна дума
 Народна просвета
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Педагогическа практика
 Поле
 Правда
 Прелом
 Работнишко дело
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Семейно огнище
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Земеделие
Резултати 1162 - 1170 от 1270.стр.    First Page  Previous Page   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 25, 30/01/1942
Serial's cover page Хроника     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 31, 27/04/1942
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 4, 27/01/1905
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 32, 23/11/1906
Serial's cover page Хроника     
Киноек [вестник]
бр. 90, 24/02/1927
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 20, 13/08/1905
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 11, 19/03/1907
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 12, 29/03/1907
Serial's cover page Хроника     
Свободен гражданин [вестник]
бр. 15, 07/03/1902


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library