Start Over


Рецензия.
Въпроса за назначаване на ръководители на занаятчийската просвета.
Съобщение от българската легация в Белград.
Закриване на временната пощенска станция в бъргаските бани.
В село Ковачевци е открита пощенска станция.
Утвърден в уставът на съюза на банковите търговски служащи.
Откриват образователен курс за майстори и работници в Кюстендил.
Открити са каменни въглища.
Българската Народна Банка е пуснала временно в обръщение държавни съкровищни бонове.
Чиновниците ще получат допълнителна заплата.
Утвърден е правилника на софийската фондова борса.
Относно протока Драва.
Откриване на панаири.
Утвърдени са от Министерството на просветата всички районни прогимназии във Варненски окръг.
Голям мострен панаир в Суботица, Югославия.
Конгреса на общия съюз на българските кооперации.
Дежурни лекари.
30-годишнината от смъртта на Стефан Стамболов.
Констатиран случай на дизинтерия.
Запасното подофицерско д-во `Другарски съюз`.
Д-во `Майка` урежда екскурзия до Виена.
Уволнения на 56 учители от първоначалните училища.
Концерта на професионалния музикален съюз.
Г-н Шиваров пристига във Варна.
Градинско увеселение организира запасното офицерско д-во.
Летен кино `Палас` днес.
Майсторски свидетелства на занаятчиите.
Намалява се състава на първоначалните училища във Варна.
Пазарът на пашкулите.
Летен кино `Лада` днес.
Дежурни лекари.
Занаятчийски майсторски изпити.
Е. Т. С. клон `Хермон` организира излет.
Констатирани случаи на коремен тиф.
Съобщение от Трудовото бюро за трудовата повинност.
Събрание на д-во `Сливница`.
Конференция на градските първоначални училища.
Организационно събрание на социалдемократическата партия.
Сказка на проф. А. Митов.
Спектакъл на илюзиониста Морси.
Концерт на оркестъра на дружеството на българските слепи.
Д-во на техниците със средно образование.
Б. Т. Д-во `Девненски извори` устройва излет.
Летен кино `Палас`.
[Венчани].,Камарното допълнително занаятчийско училище.
Г-жа проф. Торчанова се установи в града ни и дава уроци по пиано.
Специална програма по случай празниците в Кино Ранков.
Пред микрофона на `Радио - Варна` ще пее Георги Станев.
Варненското градско общинско управление обявява [свободни работни места].
Продължени срокове по закона за облекчение на данъкоплатците.
Глория Палас.
Църковната комисия при храма `Св. Арх. Михаил`.
Тон-кино България.
Предупреждение.,[Реклама на фризьорски салон `Помпадур`].
Македонското благотворително братство кани емиграцията на общо събрание.
Варнен. Колоезд. Д-во устройва излет до устието на р. Камчия.
Варненското градско общинско управление съобщава на всички бездомници.
Излезе от печат - `Двойното счетоводство - ръководство за най-бързото му и лесно водене и балансиране`.
Лотарийно бюро `Българска държавна лотария`.
Съобщава се на всички студенти от Висшето търговско училище да посочат постоянния си адрес през лятната ваканция.
Майсторските изпити в гр. Варна.
Варненската гара уведомява, че се пускат бързите влакове между Русе - Варна и Варна - Русе.
Ученическото кино.
Прием на ученици в държавното кошничарско-мебелно училище в гр. Плевен.
Консумацията на захар.
Копринена фабрика в Търново.
Възстановяване на земеделското училище в Садово.
Законопроект за професионалното образование в страната.
Стоковите борси във Варна и Бургас.
Цените на виното.
Цените на суровите пашкули.
Кредити за тютюневите кооперации.
Съюзът на санитарния и ветеринарен персонал в България издава вестник `Народно здраве`.
По изучаване на мините.
Капиталът на кооперативната банка.
Общо годишно събрание на Съюза на българските учени, писатели и художници.
Занаятчийската работилница.
Конкурс за държавна постройка на Дирекцията на мините с музей, лаборатория и изпитателна станция.
Предложение за турските училища в Царството.
Изпит за помощник-аптекари.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Ден
 Добруджа
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Светкавица
 Свободен глас
 Северна поща
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черноморска камбана
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1895 год.
  1893 год.
Съответствия за:  Занаятчийски училища
Резултати 118 - 126 от 149.стр.    First Page  Previous Page   14   15   16   17  
Serial's cover page Съобщения на занаятчийския отд ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 25=26, 12/10/1935
Serial's cover page Учебник по български език за I ...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 2=3, 01/11/1933
Serial's cover page Хроника     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 35, 23/09/1922
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 351, 17/07/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 410, 12/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5518, 03/01/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5677, 12/06/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 17, 01/08/1928
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 91, 04/02/1918


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library