Start Over


А Хроника.
Б Учителски персонал.
В Движение на ученичките по класове и изобщо.
Г Средства за поддържане на ученичките.
Д Учение.
Е Дисциплина.
Учебни пособия.
Бюджет.
Срокове за предаване на годишните общински отчети в Комисията.
Срокове за предаване на общинските финансовите отчети в Министерството на финансите.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджанско знаме
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Известия на Народния музей - Варна
 Морски сговор
 Народна просвета
 Наставник за учители и родители
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Сила
 Сила
 Славянин
 Трудове на Морската биологична служба във Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Институции и организации - отчети
Резултати 118 - 121 от 121.стр.    First Page  Previous Page   14  
Serial's cover page [Годишен отчет за учебната 191 ...     
Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза [сборник]
бр. 1, 01/01/1912
Serial's cover page [Окръжно] N 2646     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 10, 03/08/1929
Serial's cover page [Окръжно] N 3100     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 39, 17/03/1928
Serial's cover page [Отчет на Сливенската мъжка ги ...     
Свободен глас [вестник]
бр. 21, 20/08/1905
   


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library