Start Over


Откриването на есенната сесия на общинския съвет.
Доклада на кмета г. Н. Попов по постройката на нова електрическа централа.
Търгът на 18 юлий.
Офертите.,Нови предложения.
Дебатите.
За търга за изграждане на морските бани възложен на `Пител Браузе Ветер`
Положение на работничките във фабрика `Текстил`.
Проект и търг за отоплителна инсталация на новия театър.
Решение за закупуване на автомобилна помпопръскачка `Фият`.
Предложение по изпълнение на регулацинния план на някои улици.
Електрифицирането на града.
Търг за довършване на новия градски театър.
Доставка на обувки за децата от бедните ученически трапезарии.
Протоколи и решения от заседания.
Надначена комисия отностно стачката на работници от обущарски работилници.
Търг за доставка на уреди за нуждите на общ. лаборатория.
Търг за събиране на киримидарници, варници и др.
Търг за таксите от театрални представления и др.
Търг за доставка на валяк за нуждите на общината.
Искане на комисарството по прехраната за: обработване на общински зеленчукови градини по стопански начин; за покупка на жито за прехраната на града.
Предстоящо откриване на музикалните тържества.
Свидетелства.,Удостоверения.,Преписи, извлечения и справки.
Позволително.,Заверка.,Безплатно се издават.
1. Отдаване под наем бюфета при градската скотобойна.
2. Покриване на новия общински театър.
3. Доставка за парния парния котел на новите морски бани.
4. Ремонт и доставка на части за парния котел на морските бани.
5. Продажба на 30 000 кг. стари архивни книжа.
6. Доставка на една катафалка.
7. Доставка на една каменотрошачка.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджански куриер
 Добруджанско слово
 Единство
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Книжарска защита
 Културен преглед
 Куриер
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Съюзен вестник на вестниците
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Търгове
Резултати 118 - 126 от 533.стр.    First Page  Previous Page   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Next Page  Last Page
Serial's cover page Новата електрическа централа в ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 182, 19/09/1928
Serial's cover page Новите морски бани     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 138, 02/05/1925
Serial's cover page Някои по-важни решения     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 180, 11/08/1928
Serial's cover page Някои по-важни решения     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 181, 07/09/1928
Serial's cover page Общински съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 207, 28/06/1929
Serial's cover page Общински съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 211, 20/08/1929
Serial's cover page Общински такси и берии     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 182, 19/09/1928
Serial's cover page Общински търгове     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 150, 10/12/1927
Serial's cover page Общинските търгове     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 234, 10/11/1930


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library