Start Over


Новата организация на Министерството на търговията и пр.
За увеселителните влакове.
Търговският ни договор с Германия.
Генералната Ипотечна Банка ще ликвидира.
Смела кражба във Варна.
Лични.,Военно положение в Цариград.
Откраднати облигации.
Обявени в несъстоятелност.
Училище за дантели.
Паднала градушка.
Износ на храни.
Отпуснати възнаграждения.
Курс по свилоточенето.
Интернационален конгрес по оризосеянето.
Курсът по бубарство в село Килифарево.
Реколтата на царевицата осигурена.
Нови нареждания относително изплащането на пенсиите.
Уловена риба в Старозагорски окръг.
Събрание на борсовата корпорация във Варна.
Продажбите в Бургаската и Варненската борси.
Дневният ред на Пловдивската търговско-индустриална камара през 1913 г. - свикано на 22 януари 1914 г.
Промени в Българската генерална банка в Бургас.
Отменена тарифа.
Търговска 25-годишнина.
Прекъснати ли са търговските преговори с Турция.
Българска комисионерска фирма в Анверс.
Ново разпределение на кооперативните райони.
Унгарска изложба на добитък в България.
Преустроена търговска фирма.
Почистването на бургаското пристанище.
Вносът на сребърните гривни.
Заседанието на индустриалния съвет.
Курсове за подготовление ръководители за кооперациите.
Вносът на добитъка в Турция забранен.
Нова индустрия в Русе.
Основана нова фирма.
Икономическият блок се мобилизира.
Новите решения на кооперативната банка.
Българските шевици.
Законопроект за парните котли.
Изплащане застраховките от градобитнина.
Икономическото състояние на Гюмюрджинския окръг.
Ограничения за превоза.
Българските пашкули в Милано.
Отворила е клон в Пловдив генералната агенция за продажба на петролни продукти `Астра`.
Метрологическата комисия.
Спадане на ажиото.
Теглене на класната лотария.
За заемът.
Бургаска търговска банка.
За улеснение на износа.
Неизпълнен бюджет.
Градската телефонна мрежа във Видин.
Разширение на Варненското пристанище.
Каботажно услужване на бургаското прибрежие.
За Порта-Лагос.
Акционерното д-во `Верига`.
Скръбна вест - почина Димитър Боев.
За гарата в Габрово.
Бубарството в новите земи.
За бургаските минерални бани.
Издадено индустриално свидетелство.
Акционерно автомобилно д-во в Ямбол.
Нови облаги за индустриалците.
Изложба по хлебопечението.
Класната лотария.
Министър Динчев в Русе.
Политехника в Габрово.
Аптечен склад в София.
Законопроекта за тютюните.
Работни ръце измежду бежанците.
Около законопроекта за водите.
Железниците до Порто-Лагос.
Габровска депутация в София.
Подписка на акции за Керамическо д-во `Изида`.
Балканска банка.
Конгрес на розопроизводителите.
Една добра постъпка за уреждане съобщенията между Венеция и нашите пристанища на Черно и Бяло морета.
Ромънските щети на търговците.
Разширен заем за довършване зданието на търговското училище във Варна.
Издаден лихвеник.
Сомовитското наводнение.
Цените на пашкули в Италия.
Курсова разлика при навлата.
Фондова борса в София.
Добра реколта на пашкули.
Панаир в Русе.
Нова фирма.
Пренасяне на турците из Македония.
Конгрес на телеграфопощенските служащи.
Типографския курс.
Парното отопление на 9-та пехотна дивизионна болница.
Кинематограф в Попово.
Изпити във вечерното търговско училище.
За знание на търговците-експедитори на сирене.
Търговско-индустриалната банка в Бургас.
Новото водоснабдяване на Бургас.
Внасяните от странство сапуни.
Полезен дъжд.
Износът на пашкули за Италия.
Търговско-индустриалната банка в Бургас ще уголеми капитала си.
Кредитната банка в Бургас.
Данък върху тютюня в новите земи.
Бургаската търговска камара.
Кибрита е злокачествен.
Автомобилно съобщение до лъджите.
Лозарско събрание в Бургас.
Нови пломби по митниците.
`Стандарт Оил Компани` в Бургас.
За карнобатската гара.
Бургаската търговско-индустриална камара ще иска справедливо разпределение на районите.
Нови наставления до банките.
Граматиковска депутация в София.
Пратките от пристанището до старата гара в Бургас.
Ревизия на майсторски свидетелства.
Индустриалска несъстоятелност.
Неволите на Малко Търново и околията му.
`Нафта` в Бургас.
Чумата по добитъка в Гюмюрджинско.
Лозята в Южна България тоже повредени.
Уловена риба през март.
Софийска класна лотария.
Увеличаване района на бургаската търговско-индустриална камара.
Банковия кредит в Разград.
Запитвания до българските консулства.
Австро-българската телеграфо-пощенска конвенция.
Златните предмети в новите земи.
Допълнение към тарифата.
Нова комисионерско-представителска фирма.
Цената на работната земя расте.
За карантинните мерки на добитъка.
Лесовъдски конгрес.
За производителите на бубено семе.
Посевите в Мехомийско.
Курс по модерно обущарство.
Болести по добитъка.
Заемът.,Турско-българските преговори.
Нова търговска фирма.
За районите на търговските камари.
Прилагане закони за индустрията в новите земи.
Депутация от индустриалци.
За митницата в Габрово.
Турско-българските търговски преговори.
Разградските житари искат борса.
Нова митнишка тарифа.
Пратки се губят.
Годежи.,Облагане на памучни платове с мито.
11 май в Габрово.
Заразени от чума.
Лични.,Състоянието на бубите.
Угаснали права.
Несъстоятелност.,Пристанището Порто-Лагос.
Акционерно застрахователно д-во `Витоша`, София.
Движението на параходите в Бургаското пристанище.
Конференции на земледелските банки.
Индустриалско събрание в Габрово.
За Бургаската търговска гимназия.
Нов списък на индустриалните предмети.
Преносната служба на Варненското пристанище.
Лични.,Митнишкият показалец.
Телеграфните линии в новите земи.
Повредените банкноти.
Пчеларски курсове.
Банкова агентура в Трембеш.
За пътниците в Турция.
Изисквани свидетелства.
Безмитно внасяне на материали.
Районите на австро-унгарските консулства.
Продажбата на пашкули в Русенски окръг.
Заразени от чума.
Конгрес.,Систематично търговско счетоводство.
Предприятието по постройката на канала `Паша Арк`.
Поправено индустриално свидетелство.
Производството на мина `Перник`.
Безплатни плугове за бежанците.
Морски рейс Цариград - Деде Агач.
Тегления на класната лотария.
По монопола на тютюна в новите земи.
Ходатайство за даване вагони.
Индустриални.,Законопроект за риболовството.
Изучаване бургаските блата.
Втори екземпляри индустриални свидетелства.
Конкурс за инспектори по кооперациите.
Пашкулите в Струмишко.
Информиране на търговци и индустриалци.
Състоянието на бубите.
Нов телефонен нумератор в столицата.
Постройка на минералните бани.
Безмитно внасяне на материали от кооперациите.
Митнишки конгрес.
Конгреса на популярните банки.
Панаира в Горни Дъбник.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Единство
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Народна просвета
 Ратник
 Сеяч
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1936 год.
  1935 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1906 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1892 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Бубарство
Резултати 127 - 135 от 156.стр.    First Page  Previous Page   15   16   17   18  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 423, 29/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 499, 19/01/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 547, 27/04/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 552, 06/05/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 553, 07/05/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 556, 14/05/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 557, 18/05/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 558, 20/05/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 560, 24/05/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library