Start Over


Задължение според Договора за мир.
За основно ревизиране и облекчаване на финансовите репарационни задължения на Ньойския договор.
Окончателният мирен договор е връчен на българската делегация в Париж.
Изработен план от Италия за премахване споровете на Балканите, в съгласие с Турция и Югослаия. Желанието на всички страни за влизането на България в Балканското споразумение.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Виделина
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански куриер
 Добруджанско знаме
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Завой
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Морски преглед
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна воля
 Народна дума
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Работническа искра
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Славянин
 Стефан Караджа
 Студентска дума
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1911 год.
  1908 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1896 год.
Съответствия за:  Международни договори и споразумения
Резултати 127 - 135 от 1494.стр.    First Page  Previous Page   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Next Page  Last Page
Serial's cover page Българския дълг     
Варненски новини [newspaper]
бр. 73, 16/10/1924
Serial's cover page Българския народ иска облекчен ...     
Обнова [newspaper]
бр. 4, 28/01/1927
Serial's cover page Българският мемоар по спорните ...     
Ново единство [newspaper]
бр. 282, 10/12/1933
Serial's cover page Българският мир     
Добруджански глас [newspaper]
бр. 26, 18/11/1919
Serial's cover page Българско-Сръбските икономичес ...     
Търговско-промишлена защита [newspaper]
бр. 632, 05/12/1923
Serial's cover page Бърза ликвидация на войната в ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5596, 22/03/1936
Serial's cover page В Белград поискали ясно Румъни ...     
Утринна поща [newspaper]
бр. 18, 05/02/1940
Serial's cover page В Белград щели да се вземат ре ...     
Утринна поща [newspaper]
бр. 17, 29/01/1940
Serial's cover page В Букурещ са неспокойни     
Варненски новини [newspaper]
бр. 3913, 07/05/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library