Start Over


Ще се разреши ли износа на храни.
Закупуване храни от новата реколта.
Изборите за търговските камари.
Таблица за превеждане либри в килограми на хектолитър при определяне качеството на житата.
Ревизии на тържищата.
Суровите материали за индустрията.
Метрологичната комисия.
Доставка на марки.
Износа на сеното и сламата.
По антрепозирането на стоките.
Комитетът за предвидливостта.
Комюнике по реколтата.
По износа на стоки през Оборище.
Глобите на търговците.
Съобщено е на местните комитети за цените на стоките от първа необходимост.
По износа на шаеците.
Образците кантари.
Реколтата в Южна България.
Нов хотел в Стара Загора.
Комитета за обществената предвидливост за брашното.
Утвърден устав на ески-джумалийското пчеларско д-во `Труд`.
За кинематографическите билети.
Обявени в несъстоятелност.
Реколтата в Разградско.
Житният пазар.
Износа на ръжта разрешен.
Кооперативната банка и търговията с храни.
Държавна контрола върху електромерите и водомерите.
Износа на памука от странство.
Гроздето в Русе.
Износа на спирта.
Нови крини.
Маркиране на стъклата.
Ревизия по мерките.
Лозарска изложба в Лом.
Внос на американски лози.
Поскъпване на цимента.
Грънчарско училище.
Спадане на камбиото.
По износа на тютюня.
Данък сгради на индустриалците.
Закупката на храните.
Камарите и общинския конгрес.
Търговията под ударите на предвидливостта.
Цените на захарта.
Бюджетът на държавните имоти.
Цените на сапуна.
Варненската търговско-индустриална камара.
Позволителните за мерки и теглилки.
Раздаване на маслиновите гори.
По маркирането на стъклата.
Търгът за крини.
Проверка на мерките и теглилките.
Изискани майсторски свидетелства.
Износа на дъските.
Несъстоятелност.
Съобщение от Радомир.
Пожара в общината.
Сведения от София.
Търговски връзки между Америка и България.
Касовите бонове от 1000 лева.
Висшият Рибарски Съвет.
Срокът за набавяне мерски и теглилки.
Съгласно чл. 44 от закона за насърчение местната индустрия.
Във Варна се основава Акционерно д-во `Задруга`.
За посевите.
Изменение на закона за данъка на дружествата.
Спестовните влогове в пощата.
Пред печатарска стачка.
Износа на храни за Русия.
Наредба на Министерството на финансите.
Заповед N 555 за училищата.
По решение на Дунавската комисия.
Искане на ж.п. линия.
Останките на Александър К. Люцканов.
Иззетите от миналата година храни.
Назначена комисия от Министъра на търговията.
Окръжно N 2533 за мерките и теглилките.
Заповед N488 на Министъра на търговията.
Двумесечен курс за овчари, говедари и свинри в Свищов.
Руско-земеделческа колония.
Дунавските съобщения.
Курса на парите.
И марки няма!
Облаганите стоки.
Почина Иван Стоянов - мелничар - индустриалец.
Дъждовете.,Годишен панаир на гара Тръмбеш.
Местната пощенска станция останала без разносвачи.
Мерки и теглилки.
Угаснали права.
Признати права.
Ц. Недков и Жулиета Савопол венчани.
Такси на колетите за Румъния.
I редовен тираж на държавния заем.
Елеваторите.,Опция за емиграция.
Износът от Чехия.
Конвенция за железопътния транспорт.
Рекламациите.,Невярно съобщение.
Телеграмите за Турция.
Бразилския консул в София.
Лошо си постилат.
Опровержение на съобщението за Бълг. Земл. Банка.
Вносното мито.
Секретар на Русен. търгов. камара - Васил Бахаров.
Бюджетите на търговско-индустриалните камари.
Митнически проверки.
Признати права на облаги.
Пътуването с товарен влак.
Производството на розовото масло.
Новооткрита телеграфо-пощенска станция.
Изменения на наредбите за търговското професионално образование.
Злоупротреби с чекове, пращани по пощата.
Таксуване на телеграмите за странство.
Шуменска депутация в София.
Стачка на тютюневите работници.
Покупката на нов параход.
Преустроена фирма.
Сведения от министерството на търговията.
В сюблимния момент.
Прилагане на уверения към износните стоки.
Избора на управителен и проверителен съвет на Варненската популярна банка.
Властта във Варна.
Задължителни комплекти от мерки и теглилки.
Международна изложба на откритията и индустриалните прогреси в Торино.
Сръбските вестници.
Завишаване цените за захарта.
По таксите за транзитния износ.
Нови банкноти от Б.Н.Б.
Търговски панаири.
Стоковата борса преустанови функциите си.
Открито тържище за пашкули в с. България.
Пазар на зеленчуци всеки понеделник в Пловдив.
Заклания добитък за 1922 г.
Закупуване на породисти бичета.
Застраховка `злополука` при дружество `Балкан`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народна просвета
 Свободен глас
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
Data Tag
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Мерки и теглилки
Резултати 127 - 135 от 149.стр.    First Page  Previous Page   15   16   17  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 647, 16/07/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 652, 09/08/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 655, 23/08/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 658, 19/09/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 558, 28/01/1922
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 574, 27/04/1922
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 586, 05/08/1922
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 587, 09/08/1922
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 619, 14/06/1923


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library