Start Over


Петдесет-годишният юбилей на Варненската мъжка гимназия `Фердинанд I`.
Общинският съвет.
Духова музика е формиране при Варненската държавна девическа гимназия `Мария Луиза`.
`Потопът и Ноевия ковчег`.
Събранието на Варн. мл. дружба.
Оперетата `Златното момиче`.
Д-вото на запасните офицери в Варна .
Македонските братства.
За благоустрояването на града.
По повод телеграма на кмета Александър Василев за административни нарушения.
Незаконно разпускане на Общинския съвет.
За общинското място, предоставено на акционерно дружество `Българска корабостроителница`.
Речта на кмета Н. Попов по бюджето-проекта за 1929/1930 год.
По въпроса за старите заплати.
Развитието на общинското землед. стопанство.
За крайните квартали.
Критиките на буржоазната опозиция.
Надничарският въпрос.
За разните такси.
Печалби от зеленчуковите градини.
За чистотата на града.
Пожарното дело.
Безработицата.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Варненско ехо
 Вечерна поща
 Време
 Дневни новини
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско слово
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Народна самозащита
 Народна сила
 Нова България
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сила
 Славянин
 Театър и музика
 Търговски фар
 Черно море
 Черно море
 Черноморец
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Общински градски съвет
Резултати 127 - 135 от 337.стр.    First Page  Previous Page   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Next Page  Last Page
Serial's cover page Какво става в Варна     
Славянин [вестник]
бр. 5, 25/03/1930
Serial's cover page Какво става с градските дирекц ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5491, 07/12/1935
Serial's cover page Канализацията във Варна     
Варненски новини [вестник]
бр. 414, 01/10/1914
Serial's cover page Кмета и властта     
Варненски новини [вестник]
бр. 527, 30/01/1915
Serial's cover page Консерваторщината при растурва ...     
Свободен гражданин [вестник]
бр. 40, 30/04/1897
Serial's cover page Конституиране на Общинския съв ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 106, 11/07/1924
Serial's cover page Корабостроителницата във Варна ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 390, 31/05/1914
Serial's cover page Кратки биографични бележки за ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 6=7=8, 01/07/1937
Serial's cover page Критиките по бюджета на община ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 212, 10/09/1929


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library