Start Over


По конфискуваните храни.
Обжалване решенията на комитета.
По реквизицията на български стоки в Одрин.
Цената на пшеницата.
Житарите при министрите.
Директен трен за Деде-Агач.
Отменението на глобите.
За реколтите въобще.
Комитетът за предвидливостта и житарите.
Исканията на житарите.
За търговците на пашкули.
Удовлетворена молба.
Запретен износ.
Конституиран управителен съвет.
Такси за превоз.
За чуждите монети.
Завършен вечерен търговски курс.
Суровите материали на индустриалците.
Курс за горни дрехи.
Справедливо застъпване.
Курс по кожухарското бояджийство.
Утвърден устав на мелничарския съюз в България.
Свободен износ.
По таксуването на яйца, изпращани в посока към Цариброд.
Искат телефон в Радомир.
Благодарност за дарение на читалището в с. Михалци.
Тегленията на класната лотария.
Книжнина.
Вносното мито за пшеницата.
Нови монети в обръщение.
Кирил Берлинов подарил 200 хил. лева на Софийската Академия на науките.
Есенния панаир в Горна Оряховица.
Железолеярни машини и железарски работилници.
Консулът ни в Цариград.
Конференция на секретарите на търговските камари.
Пристигнали два парахода английски въглища.
Фалшиви двулевови монети.
Зрелостни изпити в търговската гимназия.
Състоянието на индустрията и занаятите в района на Варненската търговска камара.
Новият управителен комитет на Български Търговски Съюз.
Английският параход `Виктория`.
Конференция на управителните тела на съюзите.
Наемателите на дюгени.
Конференция на директоритеи агентите от клоновете и агентурите на Б.Н.Б. в източния регион.
Имотното състояние на Тома Лозанов.
Конференция на търговския, индустрилания и занаятчийския съюзи.
Подуправителя на Б.Н.Б. - Бурилков.
Вносно мито на пшеницата.
Поправка от редакцията.
Бургаската стокова борса.
Откупчика на крининото право в Бургас.
Отчет на Съюза на акционерните дружества.
Списание `Полезни съвети`.
Закрито е Акц. Друж. `Лазар` в Русе.
При износа на добитък.
По износа на зърнени храни.
Канадското правителство.
Списание `Занаятчийска практика`.
Конгресът на Книжарския съюз.
Статия от адвоката д-в П. Стоков.
Процентното мито за ечемика.
М-р Д. Христов във Варна.
Добруджанска банка е обявена в несъстоятелност.
П. Бъклов и П. Димитров във Варна.
Варненски окръжен вестник.
По повод повишени цени на житната борса и гражданско недоволство.
За нов вид пшеница внесено от Русия.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански новини
 Единство
 Завой
 Здравие
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народна воля
 Ново единство
 Последни новини
 Ратник
 Северна поща
 Сеяч
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1918 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1889 год.
  1884 год.
Съответствия за:  Зърнено-житни култури - пшеница
Резултати 127 - 135 от 137.стр.    First Page  Previous Page   15   16  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 632, 16/05/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [newspaper]
бр. 699, 13/06/1925
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [newspaper]
бр. 701, 17/07/1925
Serial's cover page Цената на хляба в Турция увели ...     
Последни новини [newspaper]
бр. 89, 08/12/1940
Serial's cover page Цените на хляба     
Варненски общински вестник [newspaper]
бр. 163, 10/03/1928
Serial's cover page Ще има ли жито за доизхранване ...     
Търговско-промишлена защита [newspaper]
бр. 714, 13/11/1925
Serial's cover page Ще има ли липса на жито в Румъ ...     
Ново единство [newspaper]
бр. 89, 25/10/1931
Serial's cover page Ще купуваме чуждо жито?     
Ново единство [newspaper]
бр. 211, 13/11/1932
Serial's cover page [Окръжно] N 5020     
Варненски общински вестник [newspaper]
бр. 2, 14/01/1899


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library