Start Over


Търг за доставка на допълнителни високофренквентни уреди.
Изборът на телеграфна агенция.
Съобщение от администрацията.
Резолюцията от XXVII сесия на Пловдивската търговско-индустриална камара.
Дружеството на митнишките и железнични посредници свиква челновете си на събрание.
Ревизиране на ценоразписа на износните стоки.
Заявления за намаление на износното мито.
Нови членове на Варненската търговска камара.
Земеделската банка продължава дейността си.
Реферат за Аржентина ще се чете в салона на стоковата борса.
В гр. Утрехт ще се състои седмият холандски панаир на мостри.
Трети международен есенен панаир във Виена.
Източен панаир в гр. Льов - Полша.
Ново акционерно дружество - `Кориум`.
Злоупротреби с кореспонденцията на банки и кантори.
Законопроект за съкровищните бонове.
Почина Иван Стоянов.
Нов манифактурен и преждарски склад във Варна.
Две нови манифактурни къщи.
Фирмата Симеонов, Аршинков и Димитров затваря врати.
Молба към кмета за почистване на търговската пияца.
Конференции на аржентинския консул.
Спад в цената на захарта.
Оплакване към вагоните за зърнени храни.
Покачването на цените и спада на лева.
В село Ресен е открита пощенска станция.
Кражби и фалшификации е пощите.
Пренасочване на колетите за Полша и Чехословакия.
Клон на поповската кредитна банка е открив във Варна.
В Италия е похарчен 5000 кг. хинин.
Увеличение на износните мита на Югославското правителство.
Обсъждане на въпроса за дизбаркото.
Поведението на народният представител д-р Мутафов.
Министерско постановления за Ловния събор.
Въпроса за назначаване на ръководители на занаятчийската просвета.
Съобщение от българската легация в Белград.
Закриване на временната пощенска станция в бъргаските бани.
В село Ковачевци е открита пощенска станция.
Утвърден в уставът на съюза на банковите търговски служащи.
Откриват образователен курс за майстори и работници в Кюстендил.
Открити са каменни въглища.
Българската Народна Банка е пуснала временно в обръщение държавни съкровищни бонове.
Чиновниците ще получат допълнителна заплата.
Утвърден е правилника на софийската фондова борса.
Относно протока Драва.
Откриване на панаири.
Реколтата на слъчогледа.
Дружеството `Бяло море` открива специален отдел за зъренените храни.
Изпити на кандидатите за майстори.
Решение на експертната комисия.
Ревизия на всички общински комисии за трудова поземлена собственост.
Предимство на държавните доставки.
Конференция в Свиленград.
Иск в размер на 12,000,000 срещу БДЖ.
Търг за четири пътнически аероплана.
Опоажрена е фабриката на Никова Вичев & Сие в гр. Котел.
БНБ урежда служба по несъстоятелността.
Срок за приемане на хилядолевовите касови бонове.
Първа пратка от новите банкноти.
Притесненията на Гърция относно загубването на Азиятския бряг.
Временна лятна станция в Сливен.
Откриване на линията Раковски-Хасково.
Относно колетите и пратките.
Нареджане на Дирекцията на трудовата повиност.
Прекъсване на преговорите за рилските манастирски гори.
Съобщение на в-к `Препорец`.
Излизане на в-к `Финансова политика`.
Данъл за чист въздух.
Нова банка в с. Златица.
Оплакване на варненските търговци на пресни плодове към Министерство на земеделието и Дирекция на железниците.
Допълнителни такси за превоза на стоки.
Предстои дело за извършената кражба в митницата.
Откриване на сезона за лова на скумрия.
Конгрес на занаятчийския съюз.
Забрана за издаване на паспорти.
Протест на Занаятчийското сдружение от град Орхание.
Решения на експертната комисия при отделението на митниците.
Дълговете към Гърция.
Изпити за железничарски посредници.
Нова наредба на Министерството на финансите.
Конвенция с румънската железопътна администрация.
Нови заеми.
Нова партида банкноти.
Откриване на нови железопътни линии.
Утвърден правилник на Варненската стокова борса.
Открита телеграфо-пощенска станция в с. Давдово.
Нова пощенска станция в софийския квартал Долни Лозенец.
Панаир в Стара Загора.
БНБ открива банкова агентура в гара Белйово.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Време
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Економистъ
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Културен преглед
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Обнова
 Работническа искра
 Свободен глас
 Свободна България
 Северна поща
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна заря
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1896 год.
  1893 год.
  1888 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Телеграфни мрежи и станции
Резултати 136 - 144 от 199.стр.    First Page  Previous Page   16   17   18   19   20   21   22   23  
Serial's cover page Ужасиите след наводненията в Р ...     
Ново единство [вестник]
бр. 149, 17/04/1932
Serial's cover page Улеснение за телефонните разго ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3999, 01/08/1935
Serial's cover page Французкият морски риболов и б ...     
Морска библиотека [списание]
бр. 6, 01/04/1923
Serial's cover page Хавас, Райтер или коя да е дру ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 708, 25/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 28, 29/07/1922
Serial's cover page Хроника     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 31, 19/08/1922
Serial's cover page Хроника     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 35, 23/09/1922
Serial's cover page Хроника     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 36, 30/09/1922
Serial's cover page Хроника     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 39, 21/10/1922


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library