Start Over


Употребата на Резорцин при лечението на различни болести.
[Разменени телеграми] По случай щастливото избавление на Н. В. Царя от разбойническото нападение при Араба конак.
[Разменени телеграми по случай Великден].
С решението си oт заседанието му на 22 Април т. г., протокола N 30, Общинският съвет измени чл. най-специалните поемни условия за доставка на медикаменти и превързочни материали.
Разрешена е доставката на камъни за шосиране на градските улици.
Разрешен е кредит за отводняване на мръсните води от бюфета при Морската Градина.
Забранен лов.
Статистически.
Назначен е за окръжен управител г. Жеко И. Жеков.
По преброяването [на чиновниците и служащите].
Пак за кълняемостта на семената.
По мерките и теглилките.
Варненската Търговско-Индустриална Камара.
Пристигнали са в комисията [домашни животни].
По случай откриването на търговско-промишленото изложение в Одеса.
На 28 т. м. е открит Провадийския панаир.
За напред няма да намаляват данъците на земите пострадали от градушка.
Съгласно окръжното на Дирекцията за опазване общественото здраве.
Насърчения предвидени в закона за повдигане на копринарството.
Открити са от Министерството на търговията и земеделието фитопатични станции.
Народното събрание.
Либералите и правителството.
Заминаването на Оберндорф.
Българските поданици в Австро-Унгария и Германия.
Из германската легация.
Законопроекта за наемите.
Монопол на медикаменти.
От Македония.
За западната армия.
Учители за Северна Добруджа.
Житарско дружество.
Безименното акционерно дружество `Съединените Тютюневи Фабрики` - София.
`Стефан П. Братованов & С-ие` - комисионери-експедитори - Русе.
Из общината.
`Царицата на чардаша` от Оперетно-драматичната дружба във Варна.
Стачката на печатарските работници.
Захарта.,Просим извинение от абонатите.
Чистене на мините.
Из Централния добруджански народен съвет.
Бюрото за бежанците.
Уволнен секретар окръжен управител.
Захар за децата от 1-3 години.
Из финансовото управление.
Експорта на тютюня.
Връщането на полковник Нойков.
Демократичният народен представител г-н Н. Кънев във Варна.
Секретарят на Общинското управление.
Б.З.Банка отпуща кредити.
Конгрес на 8 ноември на добруджанските дружества в България.
Събрание на земледелците във Варна.
Получени медикаменти.
Кореспондент на Банка за индустрия и книжнина във Варна.
Железничарската стачка.
Нов директор на Българска банка.
Застраховайте се при Застрахователно д-во `Добруджа`.
Откриване на изложба на кошничарски изделия в морската градина.
Лодката в баните да бъде винаги на разположение.
Некоректен общински чиновник.
Закриване на художествената изложба на `Дружеството на художниците`.
Реферат на художника Борис Георгиев.
Заповед за изселване на бежанци от Варна.
Намаляване на цените на захарта.
Засилено съдържание на храни на житните борси.
Недобро качество на улиците.
Дежурни аптеки.
Представяне на представление от популярния театър.
[Недостиг на хинин].
Сметта около Армен. училище.
Молба на провадийски граждани към кмета на град Провадия.
Издадени удостоверения за строителни материали за бежанците.
Нов общински зеленчуков магазин на площад `Ченгене Пазар`.
Старшия Общински Лекар г-н Недялков се завърна от 1-месечен отпуск.
Общинския съвет в Вълчи дол.
Провадийската община.
Комитет при Министерството на Външните работи и на изповеданието и настаняване на Руските деца в България.
Очаква се да пристигне Окръжния Управител г-н Кулаксъзов от София.
В Летния театър ще се представи пиесата `Приказката за вълка`.
Спорт и туризъм.
Тарифният съвет.
Тарифният съвет при Главната Дирекция на Железниците и Пристанищата.
Варненското Търговско Дружество.
Кредитната Банка в Русе.
Застрахователно Д-во `България`.
Посевите.,Българска Кредитна Банка `Гирдап`.
Камарите не ще имат конгрес.
Търговското образование у нас.
Земледелчески съвет при министерството.
По събора на житарите.
Търговският ни договор с Турция.
Проверките по мерките и теглилките.
Нашата розова индустрия.
Сарашки курс.
За преселниците от Турция търговци - български поданици.
Вноса на лечебните специалитети.
Американско счетоводство се въвежда в Българската Търговска Банка.
Благодарност за дарение от безплатните ученически трапезарии.
Годеж.,Тегления на Класната Лотария.
Износ на храни.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Домакиня
 Економически преглед
 Здравие
 Земледелски глас
 Известник
 Културен преглед
 Медицинско списание
 Ново единство
 Последни новини
 Правда
 Природен лекар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Търговски фар
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1906 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1890 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Лекарства
Резултати 136 - 144 от 156.стр.    First Page  Previous Page   16   17   18  
Serial's cover page Употреблението на Resorcine     
Медицинско списание [списание]
бр. 5, 01/11/1885
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 138, 02/05/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 5, 30/03/1911
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 199, 18/10/1918
Serial's cover page Хроника     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 115, 21/10/1919
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 17, 14/03/1902
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 46, 04/08/1923
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 58, 17/08/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 228, 21/04/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library