Start Over


Прокурор Константинов от Варн. Окр. съд е уволнен по собствено желание.
В Държавен вестник са обнародвани решенията за изграждането на Варненското и Бургаското пристанище.
Обнародван е Законът за проектиране и построяване на железопътната мрежа в България.
Кратка история на финансиране на постройката, проблеми по строителството й, селища през които преминава линията. Направените промени в трасето по доклад на министър Ив. Халачев.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морски сговор
 Народна самозащита
 Народна сила
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Железопътни линии
Резултати 136 - 144 от 325.стр.    First Page  Previous Page   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Next Page  Last Page
Serial's cover page Оффициални     
Черно море [вестник]
бр. 127, 02/02/1895
Serial's cover page Паднала скала върху ж.п. линия     
Варненски новини [вестник]
бр. 108, 20/11/1924
Serial's cover page Паднала скала върху централнат ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3818, 31/01/1935
Serial's cover page По въпроса за постройката на ж ...     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 3, 01/03/1932
Serial's cover page По постройката на железопътнат ...     
Народна сила [вестник]
бр. 16, 22/01/1911
Serial's cover page Повреда на централната линия     
Черно море [вестник]
бр. 58, 28/08/1929
Serial's cover page Повреден мост по Девненската л ...     
Свободен глас [вестник]
бр. 10, 09/03/1908
Serial's cover page Повредите от наводнението     
Варненски новини [вестник]
бр. 28, 01/09/1924
Serial's cover page Подбалканската линия ще се дов ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5688, 23/06/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library