Start Over


За осветление на градските улици.
За продажба на градски места.
За отдаване под наем на градските касапски дюкяни.
За отдаване в Откуп сбора от продажбата на едър рогат добитък - интизапа.
За отдаване сбора от проверяване на мерките, теглилките и др.
За доставка на фураж.
За отдаване в откуп сбора на градското даждие Октроа.
За даване под наем на общински имоти.
За доставка на светилен газ.
За отдаване в откуп сбора от публичните търгове(теллалието).
За отдаване под наем на общински недвижими имоти.
Търг за осветяване на градските фенери е одобрен от Министъра на вътрешните дела.
За отдаване под наем на Градската и Приморската градини и морските бани.
За направата на едноетажно здание за общинско първоначално училище.
За направата на общинско здание с пожарна кула.
За отдаване на предприемач доставката на фенери за градско осветление.
За отдаване в откуп сбора от градското право от производството на бира.
За направата на колове за пожарни сакове.
За направа на ново здание за Българско народно училище.
За улично осветление.
За направа на калдъръм.
За облагородяване на улици.
Кратки обществено-политически новини.
Повреди в ел. осветлението на улиците Котленска и Плевенска.
Годишно събрание на д-вото на санитарния персонал във Варна.
Венчавка.,Ремонт на централното отопление на девическата гимназия.
Търгът за водомери.
Ново детско-юношеско списание `Росица` под редакцията на Л. Бобевски.
Основано е общо еврейско туристическо д-во във Варна.
Филмът `Прилепът` в кино `Лада`.
Б. Н. Банка за 1 септ.
Разговор на г-н Едуард Бойл с Господин Ангелов.
Мерките по уреждане прехраната на града.
Държавната болница във Варна без топливо.
Електрическото осветление.
Сеитбите в окръга.
Пристигнали параходи.
Заболяванията от заразни болести.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 30 окт.
Учебен рибарски кораб.
Кино `Прошек` днес.
Електрическото осветление.
Лекции в Народния университет.
Пристигащи параходи.
Ваксините против коремен тиф се очакват в санитарното отделение.
Театралният комитет.
По ревизията на данъчното облагане.
Законопроектите за амбулантните търговци и за тютюните.
Санитарен контрол на пътниците от Цариград.
Делото по злоупотребите в бившата варненска околийска реквизиционна комисия.
Хлебарите ще бъдат вписани в списъка на занаятите.
Затворено е кафенето на Хюсеин Аптулов на ул. `Царибродска` 125 поради разиграване на комар.
За липсата на хляб в града.
Общо събрание на членовете на Варненската стокова борса.
Избори за епархийски избиратели.
Духовният съд при тукашната митрополия.
Митрополит Симеон ще освети на Димитровден новата църква в с. Златар.
Вечеринка на запасното подофицерско благотворително д-во `Другарски съюз`.
Новоназначен съдебен пристав.
Нови филми в кино `Ранков`.
Общо събрание на спортен клуб `Македония`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненско ехо
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Единство
 Земледелец
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морски бич
 Народна сила
 Ново единство
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сила
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Черно море
Data Tag
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Осветление, улично
Резултати 136 - 144 от 208.стр.    First Page  Previous Page   16   17   18   19   20   21   22   23   24  
Serial's cover page Търгове въ Варн. Град.-Общин. ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 9, 27/03/1890
Serial's cover page Търгове въ Варн. Град.-Общинск ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 26, 30/11/1889
Serial's cover page Търгове въ Варн. Общин. Управл ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 5, 12/12/1888
Serial's cover page Търгове въ Варн. Общин. Управл ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 4, 09/02/1889
Serial's cover page Търгове въ Варненското Градско ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 12, 20/04/1891
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 365, 28/12/1913
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 28, 01/09/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 87, 30/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 88, 31/10/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library