Start Over


По Одеската изложба.
Синдиката на застрахователните дружества.
Безмитен внос на суровия върбов материал.
Екскурзия на учениците от земледелските училища.
Искат поща в ловешките села.
Безмитен внос на материали и принадлежности за мините.
Бояджийска фабрика в Трявна.
Линията Царева Ливада - Габрово.
На Министерството на Общите Сгради.
Разширено производство в габровската фирма за трика Ив. Ив. Аврамов & C-ie.
Скотовъдна изложба в Плевен.
Несъстоятелност.,Индустриалният съвет.
Анулирано индустриално свидетелство на Бр. Фортуна от гр. Варна.
Конгреса на търговските камари отложен.
Маркирането на златните и сребърни сервизи на преселниците.
Облагането на чамовите летви.
Венчани.,Отложено събрание на Застрахователно дружество `България`.
Изоставена индустрия - кожарската фабрика `Щастие` в Габрово.
Заловил се с търговия бившият управител на Свищовската митница.
Търговски оплаквания.
Българската индустрия и държавните учреждения.
За г. министра на правосъдието.
Учредително банково събрание на банка `България`.
Лоша наредба в железниците.
Курс по модерното химическо щампосване.
Нашите железници и чуждия внос.
Помощи за специализиране по занаятите.
По Одеската изложба.
Отзиви за министър Христова.
Закрит обущарски курс.
Помощи на популярните банки.
По данъка занятие.
Вечерен търговски курс.
Варненската Популярна Банка.
Отменен данък в Одрин.
Министерството на финансите и акцизите.
Привършен търговски курс.
Българска Търговска Банка ще изкупва старите си акции.
Пожара в Русе.
Девалвацията на акциите на мината `Принц Борис`.
Безмитен внос.
Курс по модерното обущарство.
Покупка на породисти крави.
Лозарския съвет.
Скакалци и майски бръмбари.
Моряшка стачка.
Решения на индустриалния съвет.
Започнат е строежа на новата фабрика за финни европейски прежди в София.
Получил важно назначение г-н Сукясиян.
Нова търговска фирма по яйчарския клон в София.
Продава се автомобил.
Нова фирма в Бургас.
Небрежността на някои мирови съдилища.
За парните котли.
Повредите от наводнението в Борисовградско.
Пашкулите в Бурса.
Откриване телефона София - Варна.
Допълнително обяснение от Бр. Кирякови.
Габровските индустриалци и договорите.
Бургаските хангари.
Реферат в житарския конгрес от г. Любен Данаилов.
Свищовската търговска гимназия.
Свищовското търговско дружество.
Нов хотел в София - Гранд хотел `Петерсбург`.
Преустроена фирма в Русе.
Преустроена фирма в Плевен.
Състави се `Балканско Търговско и Индустриално Акционерно Д-во`.
Благодарност до г. П. Г. Петрович за участието в Одеската изложба.
Реколтата в Добруджа.
Справедливи протести.
Емитацията на 4800 акции.
Южно-българските житари и липсите.
Откриване част от борущенската линия.
Из застрахователните дружества.
Изгубено индустриално свидетелство.
По облагането на чугунените табли за печки.
Вълнените платове примесени с коприна и др.
За калфинските книжки.
По облагането на финната плъст.
По изчислението митата на износните стоки.
Увеселителен трен Варна - София.
Параходното дружество.
Как се мамят гражданите.
Шконтовото дело на Б. Н. Банка.
По откриване на търговската гимназия в София.
За двувластните имоти.
В изключителната тарифа N 17 се включва станцията Ujpest.
Станция Медден се въвежда в изключителната тарифа N 23.
Възстановено съобщение между Плевен и Сомовит.
Повредените линии.
Курс по помощните дисциплини.
Екскурзия.,Турско розово масло в България.
Как да се вписват материалите в индустриалните свидетелства.
Износ на храни.
Годявката на принц Борис.
Нови консулства.
Нашия сътрудник г. К. Бербенков.
Клона на банка `Гирдап` в София.
Нова търговска фирма във Варна `Манов & Кесим`.
Кантора `Руски Импорт` в София.
Жалейка.,I-та текстилна фабрика `Кайлъшка Долина` в Плевен.
Наказателни разпореждания в Турция.
Тарифирането на акумулаторите.
Заловен захарин.
Ще уголеми капитала си Търговско-Индустриалната Банка в Пловдив.
Министерството на търговията и земледелието и индустриалците.
Стачка в Бургас.
Продължен срок на Рефакция.
Банка `България` - София.
Тегления на класната лотария.
Из решенията на експертната комисия.
Повикани делегати в София от текстилните индустриалци в Габрово и Сливен.
Невярна новина около закона за рибовъдството и риболовството.
Кооперативни.,Кредит срещу ценни книжа.
Подобрение на горското дело.
Покупка на породисти жребци и кокошки.
Пак за Новозагорската телеграфопощенска станция.
Нов Народен Театър във Варна.
Книжнина.
Венчавка.,Фабриката `Калешка Долина`.
Събора на Сръбско-българския комитет.
Анулирано индустриално свидетелство.
Вечерен обущарски курс.
Конгреса на содо-лимонадените фабриканти.
Намразен и възненавиден управител.
Нередовна и престъпна служба.
Вълнението на плевенци.
Починала.,По свидетелствата за местопроизхожденията на стоките за Турция.
Курс по обущарството за калфи.
Износ на храни.
Из конгреса на аптекарите.
Намаление цените и абонаментите на телефоните.
Телеграфо-пощенско здание във Варна.
Телефона Варна-Бургас.
Класна лотария.
Конгреса на содо-лимонадените фабриканти.
Нещо по настоящата криза.
Земледелческо Акционерно Д-во `Прогрес`.
Третия Всеславянски пчеларски конгрес.
Нов хотел в Плевен.
Популярна банка в Сливен.
Продават се картофи.
Нов магазин в София.
Фабриката за ютени изделия `Кирил`.
Соломон Оскар от София.
Г-н Яко Аврамов, столичен търговец комисионер.
Отпътуването на сръбските гости.
`Панега`, циментова фабрика при Луковит.
Унгарския в. `Маджарорсак`.
Копринената фабрика `Български Лев` на г. Чекова & C-ie.
Долу закона за маркиране златните и сребърните вещи.
Книжнина.
Представителска къща `Ат. К. Немцов` - София.
Нуждата от банкова агентура на гара Тръмбеш.
От Банка `Гирдап.`
Г-н Иван Д. Буров е подготвил законопроект за `дружествата с ограничена отговорност`.
Общото събрание на акционерите от Съединените Тютюневи Фабрики.
По пренасянето на спиртните питиета.
Постройка на здание за търговска гимназия в София.
Изменение на закона за лова.
Третият конгрес на местната индустрия.
Водосвет по случай полагане основния камък на бъдещото търговско училище.
Тарифа за новлата на жито и каменни въглища.
Руска индустриална изложба в София.
Закона за данъка върху прихода.
Вечерен търговски курс във Враца.
По облагането на пастелите.
Информационното бюро при Бургаската търговско-индустриална камара.
Утвърдени са изборите за членовете на търговските камари.
Дневен ред на XX-то общо събрание на Русенската търговско-индустриална камара (Редовно годишно събрание на Камарата, свикано за 14 ноември 1911 г.).
Тегления на класната лотария.
Отпуснати субсидии на кооперации.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджанско слово
 Економистъ
 Економически преглед
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Културен преглед
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Работническа искра
 Ратник
 Свободен глас
 Сеяч
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1891 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Текстилна промишленост
Резултати 145 - 153 от 186.стр.    First Page  Previous Page   17   18   19   20   21  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 231, 04/05/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 232, 07/05/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 248, 06/07/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 251, 16/07/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 266, 07/09/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 280, 14/10/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 284, 23/10/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 286, 28/10/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 293, 13/11/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library