Start Over


Преминаването на Ла-манш е невъзможно.
За дейността на съюза.
Честване на Никулден в клоновете на БНМС в страната.
Срещи на делегация от членове на БНМС с български министри.
Заседание на управителното тяло на БНМС с цел набелязване бъдещи проекти.
Ловене на кръста на Богоявление във Варна.
Сбирка на делегати от клоновете на БНМС по повод организиране на плувния спорт в страната.
Увеличаване акциза върху газьола и последвствията за корабоплаването.
Беседа на Ал. Манолов пред варненското женско дружество `Любов към Родината`.
Беседа на Г. Панчев в пансиона за сираците от войната във Варна.
Поздравителни телеграми между Негово Величество Царя и Председателя на Б. Н. М. Сговор по случай новата година.
Поправка в законопроекта за общините относно наименованията на някои крайбрежници.
Нов закон за физическото възпитание в България.
Приет е Закон за Търговското Мореплаване.
Посещения на секретаря на Главното управително тяло на Б. Н. М. С. в различни клонове в страната.
Снимка на състава на Управителното тяло на В. Търновския клон на Б. Н. М. С. през 1930 г.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Добруджа
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Завой
 Земледелец
 Известник
 Корабостроител
 Куриер
 Морска библиотека
 Морска мисъл
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна самозащита
 Ново единство
 Последни новини
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Корабоплаване
Резултати 145 - 153 от 516.стр.    First Page  Previous Page   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Next Page  Last Page
Serial's cover page Защо платноходи се използуват ...     
Морски сговор [списание]
бр. 7, 01/09/1935
Serial's cover page Зимата в Англия     
Ново единство [вестник]
бр. 126, 14/02/1932
Serial's cover page Значението на водните пътища и ...     
Морски сговор [списание]
бр. 3, 01/03/1940
Serial's cover page Значението на моретата в минал ...     
Морски преглед [списание]
бр. 76, 01/11/1937
Serial's cover page Значението на морския път към ...     
Морска библиотека [списание]
бр. 6, 01/04/1923
Serial's cover page Из Българското Корабоплавателн ...     
Морски ратник [списание]
бр. 20, 15/12/1926
Serial's cover page Из Съюза на Българските Моряци     
Морски ратник [списание]
бр. 16, 15/10/1926
Serial's cover page Из живота и дейността на Б. Н. ...     
Морски сговор [списание]
бр. 1, 01/01/1936
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1931


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library