Start Over


Положението на държавното съкровище на 31 март 1913 година.
Следствията от два царски указа.
Делегат на сливенските индустриалци.
Благодарност.,Правителството и линията Порто лагос.
За реквизиционните разписки.
Пишат ни от Сливен.
Съобщават ни от Стралджа.
На вниманието на Бургаския окръжен съвет.
Реколтата на гроздето в Сливен.
Братя Бенбасат оправдават фалита си.
Настаняването на бежанците.
Нова търговска камара.
Конференция на индустриалците.
Монетния внос в царството.
Какво искат сливенските фабриканти.
Класната лотария.
Книжнина.
Камбиалния синдикат.
По нуждите на Деде-Агач.
Сключен конкордат.
За секретаря на Софийската търговско-индустриална камара.
Бъдещият район на Бургаската камара.
Габровската митиница е факт свършен.
Риболовството в блатата.
Спряно железопътно движение.
Международно изложение в Лайпциг.
Г-н Хенри Дженкиц е посетил столицата ни.
Станали търгове.
Отрицателен търговски навик.
За пътищата Бургас - Малко Търново.
Законопроект за риболовството.
Пътуване с намалени такси по железниците.
Маслинените гори в новите земи.
Вестник `България`.
Солените езера.
Взаимнообразни удръжки на чиновниците.
Нов почетен консул в Тулуза.
Открити банкови агентури.
Дългът на окръзите.
За желающите да вземат английски представителства в Царството.
Угаснали права на района.
Обявени в несъстоятелност.
Движението на параходите в Бургаското пристанище.
Електрическата инсталация в Бургас.
Конференцията в Земледелската банка.
По таксуване вагонните пратки от гара Лом до пристанището и обратно.
Законопроект за мините.
Утвърден бюджет.
Д-р Златаров и дейността му.
Черти от финансовото положение и икономическия подем на съседите ни след войната.
Отчуждени имоти за шосета.
Държавните жребци.
Митница в Акчар.
Книжнина.
Външната търговия на България.
България и Германия.
Приходът на пристанищата.
За заемообразните удръжки.
За търговците на сирене и кашкавал.
Балканската банка в новите земи.
Пчеларите и събора в Прага.
Подписване на чекове.
Допуснати грешки.
Ново акционерно дружество в Русе.
Лозарска екскурзия в Австро-Унгария.
Бюджета на Деде-Агаческата община.
За поминъка на бежанците в новите земи.
Лъдженските бани при Деде-Агач.
Главна дирекция на железниците.
Износът от Турция.
Нови шосета в България.
Кооперативното дело в новите земи.
Тегления на класната лотария.
Движението на параходите в Бургаското пристанище.
Около камбиото.
Индустриалците и концесията на мината Перник.
Сведения за общинската пътна тегоба.
Жонксионската железопътна линия.
Брашнарската търговия в Деде-Агач.
Слави се по дините и пъпешите си.
Връхнините на камарите.
Анкетата на земледелческите стопанства.
Фондовата борса.
Пакостите на дъжда.
Външната ни търговия през май.
Кооперативната банка в новите земи.
Изнесеното камбио в странство.
Б. Н. Банка и заема.
Майсторски изпити в района на Пловдивската търговско-индустриална камара.
По превозване колети със стоки на амбулантни търговци.
Класната лотария.
Нова търговска фирма.
Ново акционерно дружество в София.
Несъстояло събрание.
Ромънски шикании.
Бързи и обикновени телефонни разговори.
Железопътното съобщение в новите земи.
Нови бандероли.
За тютюнопроизводителите.
Австрийските монети.
Дирене на платове за странство.
По направата на теглата.
Разрешен износ от Гърция.
Стоманените ролетки.
С какъв хляб се хранят в Ксанти.
Шосето Ксанти - Порто-Лагос.
Засяти култури в Ксанти.
Довписани материали.
Забранен износ.
Изпити на контрольори.
Курс по резбарството.
Износ на восък.
Износ на петрол.
Относно злоупотреба със служебно положение на инж. Боян Кънев.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Економистъ
 Завой
 Земледелец
 Земледелски глас
 Медицинско списание
 Народен глас
 Обнова
 Последни новини
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Сила
 Славянин
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1895 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1886 год.
Съответствия за:  Пътно строителство
Резултати 145 - 153 от 156.стр.    First Page  Previous Page   17   18  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 473, 16/10/1913
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 538, 02/04/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 542, 16/04/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 568, 11/06/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 571, 18/06/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 639, 11/06/1915
Serial's cover page Частното писмо на инж. Кънев д ...     
Народен глас [вестник]
бр. 11, 22/03/1931
Serial's cover page Шосетата във Варненска околия     
Сила [вестник]
бр. 24, 02/10/1926
Serial's cover page Шосето Варна – Бургаз ще се до ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5654, 20/05/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library