Start Over


Законопроект за изменение и допълнение на закона за застраховките на земеделските произведения.
Влакът от Видин се е сблъскал с една маневрираща машина в Софийската гара.
Делегацията от Варненската стокова борса.
Пуснати са в обръщение новите поправени пощенски марки.
Окръжните съдилища ще определят специални отделения, които ще разглеждат делата по закона за прехраната.
Българското д-во за социални реформи.
Бежанци заминават за Добруджа.
Наредба на Дирекцията по прехраната за поощрение образуването на кооперации.
Френските войски напускат Тракия до 3-4 дена.
В Сърбия е съставен нов кабинет под председателството но г-н Веснич.
N 45 за одобрение на разход за направа на чешма.
N 46 за освобождаване от гаранция на бивши общински служители.
N 47 за отпускане на хранителни продукти на варненското сиропиталище.
N 48 за закупуване на стоки и продукти.
N 49 за одобрение на търгове.
N 57 за по-големи социални помощи.
N 58 за отпускане на средства за храна за общински работници.
N 59 за социална помощ за инвалид.
N 60 за глоба за щети причинени от домашно животно.
N 61 за получаване на кредит.
N 62 за преотсъпване на имоти на Кооперативно домостроително дружество `Бездомник`.
N 63 за начначаване на д-р Шишков в болница `Параскева Николау`.
N 64 за одобрение на покупка на въжени люлки от Варненски окръжен затвор за морските бани.
N 65 за цените на билетите в Общинския кинематограф.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Вестник на инвалидите
 Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Куриер
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна самозащита
 Ново единство
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Съюзен вестник на вестниците
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Социална политика
Резултати 154 - 162 от 270.стр.    First Page  Previous Page   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Next Page  Last Page
Serial's cover page Последни новини     
Варненски новини [вестник]
бр. 101, 13/11/1924
Serial's cover page Последни новини     
Земледелец [вестник]
бр. 10, 20/05/1920
Serial's cover page Постановления     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 11, 27/08/1921
Serial's cover page Постановления     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 14, 17/09/1921
Serial's cover page Постановления     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 15, 24/09/1921
Serial's cover page Правилник за общинския магазин ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 21, 25/09/1920
Serial's cover page Правилник за признаване право ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 309=310, 25/04/1933
Serial's cover page Правителствената декларация     
Економистъ [списание]
бр. 1=2, 01/01/1942
Serial's cover page Предвидени помощи за Варна     
Варненски новини [вестник]
бр. 5427, 05/10/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library