Start Over


Захарното производство спряно.
Професионални курсове.
Тарифен съвет при дирекцията на железниците.
Морските застраховки.
Забранен износ на тапи.
Великденски панаир в Лайпциг.
Искат курсове по управление и поправка на земледелски машини.
Износа на метали.
По новоизносните листове.
По производството на афиона.
Цените на храните в Италия.
Страх от спадане цените на фасула.
Едно ходатайство за ревизия на новата железопътна тарифа.
Инструменти на пчелари и птицовъдци.
Издадено индустриално свидетелство.
Търговията с розово масло.
Нови телефонни станции.
Контрабандата на пушки и патрони.
Кои овощни градини не са премирани.
Агрономите и скотовъдството.
Тегления на класната лотария.
Търговска анкета.
Търговски резолюции.
Натрупване на параходи в Деде-Агач.
Разрешен износ.
Из Българското търговско-параходно дружество.
Държавни имоти под наем.
Статистическо право на триците и брашната.
Утвърден бюджет.
Нови митници.
Нови банкови клонове.
Параходни рейси.
Облагане мушамените престилки.
Застраховки на посеви.
Инспекторите в Министерството на търговията.
Нови телефонни станции.
Длъжниците към кооперациите.
Риболовството във Варненско.
Искане на въжарите.
Забранен износ.
Фонд за подпомагане на бедни ученици.
Книжнина.,Годишни дружествени събрания.
Предупреждение.,По законопроекта за Б. З. Банка.
По законопроекта за хигиената и безопасността на труда.
Обявяване на амбалажите.
По облагане с данък държавните имоти.
По мораториума.
Нови телефонни станции.
Индустриалният съвет.
Таляни във Варна.
Обявяване теглото, облагаемо с акциз.
Фабрикация на папироси.
Пресушаване блатата във Варненско.
Уместен позив.
Книжнина.
По конфискуваните храни.
Обжалване решенията на комитета.
По реквизицията на български стоки в Одрин.
Цената на пшеницата.
Житарите при министрите.
Директен трен за Деде-Агач.
Отменението на глобите.
За реколтите въобще.
Комитетът за предвидливостта и житарите.
Исканията на житарите.
За търговците на пашкули.
Удовлетворена молба.
Запретен износ.
Конституиран управителен съвет.
Такси за превоз.
За чуждите монети.
Завършен вечерен търговски курс.
Суровите материали на индустриалците.
Курс за горни дрехи.
Справедливо застъпване.
Курс по кожухарското бояджийство.
Утвърден устав на мелничарския съюз в България.
Свободен износ.
По таксуването на яйца, изпращани в посока към Цариброд.
Искат телефон в Радомир.
Благодарност за дарение на читалището в с. Михалци.
Тегленията на класната лотария.
Книжнина.
Ромънски шикании.
Бързи и обикновени телефонни разговори.
Железопътното съобщение в новите земи.
Нови бандероли.
За тютюнопроизводителите.
Австрийските монети.
Дирене на платове за странство.
По направата на теглата.
Разрешен износ от Гърция.
Стоманените ролетки.
С какъв хляб се хранят в Ксанти.
Шосето Ксанти - Порто-Лагос.
Засяти култури в Ксанти.
Довписани материали.
Забранен износ.
Изпити на контрольори.
Курс по резбарството.
Износ на восък.
Износ на петрол.
Телефонни разговори Варна - София, извършени чрез нови уредби във Варненската телеграфопощенска станция.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Економистъ
 Економически преглед
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Свободен глас
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Телефония
Резултати 154 - 162 от 163.стр.    First Page  Previous Page   18   19  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 611, 15/02/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 612, 19/02/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 616, 05/03/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 632, 16/05/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 639, 11/06/1915
Serial's cover page Четири едновременни разговори ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5731, 05/08/1936
Serial's cover page Чудесата на телефона     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 579, 08/06/1922
Serial's cover page [Броят на телефонните абонати ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5800, 13/10/1936
Serial's cover page [Изобилен сняг в Берн]     
Добруджански новини [вестник]
бр. 251, 24/04/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library