Start Over


Поздравителни телеграми между Негово Величество Царя и Председателя на Б. Н. М. Сговор по случай новата година.
Поправка в законопроекта за общините относно наименованията на някои крайбрежници.
Нов закон за физическото възпитание в България.
Приет е Закон за Търговското Мореплаване.
Посещения на секретаря на Главното управително тяло на Б. Н. М. С. в различни клонове в страната.
Снимка на състава на Управителното тяло на В. Търновския клон на Б. Н. М. С. през 1930 г.
Осми редовен събор на Б. Н. М. С. в София.
Военният министър на посещение във Варна.
Изложение пред министъра на земеделието и държавните имоти за схващанията на Б. Н. М. С. относно държавната политика за българския риболов.
Разменени телеграми между Н. В. Царя и председателя на Морски Сговор - Варна.
Резолюции взети в VIII редовен събор на Б. Н. М. С. в София от 11. до 14. X. 1931 год.
Поздравителна телеграма от председателя на БНМС до Н. В. Царица Йоанна по случай именния и ден.
Списък на членовете на Главното управително тяло на БНМС, избрани на VIII редовен събор.
Сказки от Отто Мюлер Нойдорф, кореспондент на германски вестници.
Изпратени са резолюции на VIII редовен събор на БНМС до военния министър и министъра на железниците.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджански куриер
 Завой
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Морска библиотека
 Морска мисъл
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1906 год.
  1902 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Морски флот
Резултати 154 - 162 от 549.стр.    First Page  Previous Page   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Next Page  Last Page
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1930
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 3, 01/03/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 4, 01/04/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 7, 01/09/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 8, 01/10/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 9, 01/11/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 10, 01/12/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 1, 01/01/1932


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library