Start Over


Изисквания към производителите към кашкавал.
Кметска заповед относно контрола на качеството на продаваното в гр. Варна мляко.
Кметска заповед относно санитарните изисквания към търговците на мляко.
Кметска заповед относно изискванията за производство на кашкавал.
За изхвърлянето на отпадъци.
За озеленяването на частните домове.
За санитарни изисквания към търговците на мляко.
За пренасяне на отпадъци.
За отглеждането на домашни животни в рамките на града.
За затваряне на забавачниците в града поради епидемия от скарлатина.
За разхождането на домашни любимци и късането на цветя в градските градини.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Беседи на ветеринарен лекар
 Български стопански вестник
 Български техник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненско ехо
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Домакиня
 Економически преглед
 Здравие
 Земледелска победа
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Медицинско списание
 Морски бич
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Последен час
 Правда
 Природен лекар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1888 год.
  1886 год.
Съответствия за:  Мляко и млечни продукти
Резултати 154 - 162 от 272.стр.    First Page  Previous Page   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Next Page  Last Page
Serial's cover page Правилник за Кашериите въ Варн ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 14, 10/05/1893
Serial's cover page Празникът на млякото - 21 май     
Добруджански глас [вестник]
бр. 33, 26/05/1935
Serial's cover page Предпазване сиренето от развал ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5503, 20/12/1935
Serial's cover page Представителство и склад във В ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3921, 15/05/1935
Serial's cover page Приказ N 106     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 14, 27/04/1894
Serial's cover page Приказ N 97     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 12, 01/05/1890
Serial's cover page Приказ N 98     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 13, 10/05/1890
Serial's cover page Прикази по Варненската Градска ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 14, 10/05/1891
Serial's cover page Приложение на електричеството ...     
Сеяч [списание]
бр. 8, 10/08/1900


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library