Start Over


I. Техническа централа.
II.Електрическо отделение.
III. Архитектурно регулационно отделение.
IV. Санитарно отделение.
V. Ветеринарно отделение.
VI. Бюро за недоборите.
VII. Житна борса.
I. Техническа централа.
II. Електрическо отделение.
III. Архитектурно регулационно отделение.
IV. Санитарно отделение.
V. Ветеринарно отделение.
VI. Бюро за недоборите.
VII. Житна борса.
I.Техническа централа.
II. Електрическо отделение.
III. Санитарно отделение.
IV. Ветеринарно отделение.
V. Архитектурно отделение.
VI. Бюро за недоборите.
I. Техническа централа.
II. Електрическо отделение.
III. Архитектурно регулационно отделение.
IV. Санитарно отделение.
V. Ветеринарно отделение.
VI.Бюро за недоборите сключени чрез фин. агент.
I. Техническа централа.
II. Електрическо отделение.
III. Архитектурно-регулацонно отделение.
IV. Ветеринарно отделение.
V. Бюро за недоборите.
VI. Санитарно отделение.
VII. Житна борса.
I. Техническа централа.
II. Електрическо отделение.
III Архитектурно регулационно отделение.
IV. Санитарно отделение.
V. Ветеринарно отделение.
VI. Бюро за недоборите.
I. Техническа централа.
II. Електрическо отделение.
III. Архитектурно регулаци­онно отделение.
IV. Санитарно отделение.
V. Ветеринарно отделение.
VI. Бюро за недоборите.
Отчуждаване на частни здания.
С решение N 556 улиците са раздлят по разреди.
Такси за улично осветление (таблица).


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Българска младеж
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски отзив
 Във Варна за красота и здраве
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Ден
 Здравие
 Известник
 Морски преглед
 Народен глас
 Народна сила
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1892 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Варна - улици
Резултати 154 - 162 от 240.стр.    First Page  Previous Page   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  
Serial's cover page Сведения из дейността на отдел ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 38, 29/01/1921
Serial's cover page Сведения из дейността на отдел ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 34, 25/12/1920
Serial's cover page Сведения из дейността на отдел ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 31, 04/12/1920
Serial's cover page Сведения из дейността на отдел ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 30, 26/11/1920
Serial's cover page Сведения из дейността на отдел ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 29, 20/11/1920
Serial's cover page Сведения из дейността на отдел ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 32, 10/12/1920
Serial's cover page Сведения из дейността на отдел ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 33, 18/12/1920
Serial's cover page Сведения из техническата дирек ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1, 01/04/1939
Serial's cover page Седмичен преглед     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 26, 30/10/1920


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library