Start Over


Видовете училища и специалностите, които с изучават в тях.
Настоятелството на Софийското женско дружество `Майка` отваря два отдела от предвиденото в устава му Стопанско училище.
Курсове по винарството.
Ульката.,Изложение на жребци в Виена.
Вноса на добитъка и суровите му произведения в Романия.
Кога е изригнал вулканът Везувий?


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български техник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански новини
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна сила
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Прелом
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Християнска защита
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Професионално образование
Резултати 154 - 162 от 363.стр.    First Page  Previous Page   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Next Page  Last Page
Serial's cover page Пролетнята ловидба с таляните ...     
Рибарство и отраслите му [списание]
бр. 7=8, 01/07/1925
Serial's cover page Професионалната подготовка на ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 12, 27/12/1923
Serial's cover page Професионални занаятчийско-инд ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 13, 12/01/1923
Serial's cover page Професионалните учебни заведен ...     
Варна [вестник]
бр. 5, 14/05/1931
Serial's cover page Професионално занаятчийско обр ...     
Български техник [списание]
бр. 6, 01/08/1921
Serial's cover page Професионалното образование у ...     
Български техник [списание]
бр. 10, 01/12/1920
Serial's cover page Първо стопанско училище в Софи ...     
Женски свят [списание]
бр. 16, 15/08/1893
Serial's cover page Разни     
Сеяч [списание]
бр. 6, 10/06/1900
Serial's cover page Реформите по професионалното о ...     
Търговски фар [вестник]
бр. 416, 17/07/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library