Start Over


Починала е съпругата на варненски съдия.
Химическо чистене Матей Недков.
Сказка на Йордан Мирчев на тема: `Св. Климент Охридски и неговите заслуги за укрепването на българската народност`.
Ревизия на органите на бюро ж.п. данък при главната дирекция на железниците и пристанищата.
Засаждане на тютюна.
Инжинер Попов е заминал за София по служебна работа.
Варненските граждани, които са заплатили данъците си...
Подадени декларации за сеене на тютюн.
Работните часове на общината.
За общинските зеленчукови магазини.
Подготвят са поемни условия за отдаване на имоти под наем.
Възложено провеждане на търг за използването на общинския летен театър за кинопрожекции.
Бюрото за общински налози.
Пражкият кмет Б. Бакса благодари за изпратеният му букет.
Съобщава се на гражданите за пускане на вода от с. аджемлер.
На 6 т. м. Д-во Милосърдие отпразнува своя патронен празник.
Въз основа писмото на г-на Шуменски Окр. Акцизен началник желаещите да садят тютютн...
Обявява се на интересующите се, че длъжността Помоюник аптекар при общинската аптека в гр. Ески-Джумая е вакантна.
Курортното бюро регистрира наемодателите.
За тютюнопроизводителите.
Всички абонати да изпратят абонамента си.
Обявения търг.
Дружеството на санитарния и ветеринарен персонал.
Производителите на чист пчелен восък.
Есента е най-добро време за засждане на овощни дървета.
В селата се откриват прогимназиални класове.
Тютюн от България е бил изнесен.
Застрахователите ще изплатят на пострадалите от градушка 23 млн. лв.
Новоизбраните Окръжни съветници.
Съгласно Окръжното на министрство на Вътрешните работи общините да гласуват бюджетите си.
по сведения на Министерството на земеделието засяването на зимни посеви е нормално.
Българската земеделска банка.
Според събрание на легацията в Цариград тютюневата реколта в Турция...
Министерството на земледелието е предвидило кредити за нови земеделски училища.
Върховния медицинси съвет е назначил комисия за карантина.
В-к `Варненска поща` честити католишката коледа на своите читатели-католици.
Върховният медицински съвет дава право на Варненската община да открие собствена аптека.
Гръцката търговско-индустриална камара в Александрия организира изложба на гръцки и чужди продукти.
Министерството на земледелието открива женска секция при тукашната подвижна земледелска катедра.
Освобождават се от временна трудова повинност окръжните акцизни началници.
Срока за елпезирането на тютюните.
Раздаване на военно-инвалидните пенсионни книжки.
Санитарен инспектор от дирекцията на народното здраве пребивава в града.
Пристигнали параходи.
Открита е телеграфо-пощенска станци в село Девня (Провадийско).
Внесен е новият жилищен законопроект.
Башкьойският хор в Разград и Русе.
Обучение на български младежи в Германия.
Корените на орловата папрат за фураж.
Брашно от Ромъния.
Нов законопроект.
Книжнина.,Известия на Червения кръст.
Доходно птицевъдство.
`Тютюнът` от д-р Карл Мюлер.
Годишният акт на училището в гр. Исакча.
Интерес към Добруджанската носия.
Неверни слухове.
Уволнен окръжен управител.
Юнашкото дружество в Кюстенджа.
Нежелателен случай.
За тютюна.
Библиотека `Добруджа`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджанско слово
 Здравие
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1892 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Тютюн - отглеждане
Резултати 163 - 171 от 212.стр.    First Page  Previous Page   19   20   21   22   23   24  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 3878, 01/04/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 71, 26/07/1923
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 103, 11/06/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 312=313, 22/05/1933
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 25, 21/10/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 34, 24/12/1926
Serial's cover page Хроника     
Вестник на инвалидите [вестник]
бр. 1, 25/12/1923
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 121, 15/04/1918
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 160, 19/07/1918


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library