Start Over


Преговори по повод военната заплаха от страна на Германия.
Предговор.,Английското самоуправление като предмет на проучване.
Същност, особености и основни характеристики.
Историческо развитие.
Административни области и власти.
Създаване на нови административни власти и промени в административните граници.
Изборни практики, вътрешна организация и комитетна система.
Финансиране на английските самоуправителни тела.
Отношения на самоуправителните тела с законодателната, административната и съдебната власт.
Някои изводи за самоуправлението в светлината на английската практика.
Използвана литература.
Резюме на английски език.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски работник
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Ден
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско знаме
 Економистъ
 Завой
 Народна воля
 Народна дума
 Обнова
 Поле
 Последни новини
 Правда
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Утринна поща
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1914 год.
  1910 год.
  1905 год.
Съответствия за:  Англия - политика
Резултати 163 - 171 от 200.стр.    First Page  Previous Page   19   20   21   22   23  
Serial's cover page Престижът на Англия е жестоко ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5643, 09/05/1936
Serial's cover page Приемът в Москва в чест на Идъ ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3875, 29/03/1935
Serial's cover page Принос към изучаване на англий ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 2, 01/01/1940
Serial's cover page Променила ли е Англия външната ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3885, 08/04/1935
Serial's cover page Промяна в кабинета на Макдонал ...     
Варна [вестник]
бр. 16, 27/05/1931
Serial's cover page Противогазови маски и за бебет ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5468, 15/11/1935
Serial's cover page Разногласия между Париж и Лонд ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5686, 21/06/1936
Serial's cover page Растящи течения за мир в Англи ...     
Добруджа [вестник]
бр. 171, 14/08/1918
Serial's cover page Реакционерна Англия     
Варненски новини [вестник]
бр. 97, 09/11/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library