Start Over


Американското министерство на марината.
Най-големият параход на света `Куин Мери`.
В Америка е гласуван закон за изгонване на 20000 чужди поданици.
Завършени са разкопките на библейския град Йерихон.
Ирландският редник Артур Берсел изключен от войската за отказ да обръсне бакенбардите си.
Въпроси към К. Ангелеску.
Пропуските и ограниченията в Закона за насърчаване на местната индустрия.
По повод изложението на техниците със средно образование в България до парламентарната комисия във връзка със законопроекта за държавните служители.
Петиция от Общото Дружество на Техниците в България до Министерството на Общ. Сгради относно свободната практика на техника със средно образование.
Редовно събрание на Дружбата във Варна.
Резолюция от общото събрание на русенския клон на дружбата по въпроса за образуване на Чехословашко-българско търговско параходно дружество.
Молба от българите в Добрич към Юлиу Маниу относно анексирането на Нова Добруджа.
Относно закона за организиране и подпомагане на занаятите.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Бежански глас
 Борба против туберкулозата
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Български техник
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Книжарска дума
 Книжарска защита
 Куриер
 Медицинско списание
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Народна дума
 Народна самозащита
 Нова България
 Ново единство
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Поле
 Последни новини
 Правда
 Прелом
 Природен лекар
 Работническа искра
 Работнишко дело
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Закони - приети до 1944 г.
Резултати 163 - 171 от 1250.стр.    First Page  Previous Page   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Next Page  Last Page
Serial's cover page Дребни вести     
Варненски новини [вестник]
бр. 5616, 11/04/1936
Serial's cover page Дребни въпроси     
Единство [вестник]
бр. 105, 02/02/1930
Serial's cover page Други онеправдани индустрии     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 702, 24/07/1925
Serial's cover page Дружествен живот     
Техника и стопанство [списание]
бр. 17=18, 01/12/1921
Serial's cover page Дружественни     
Техника и стопанство [списание]
бр. 19, 01/02/1922
Serial's cover page Дългогодишни държавни служител ...     
Единство [вестник]
бр. 126, 14/03/1930
Serial's cover page Държавата и занаятчийството     
Време [вестник]
бр. 39, 04/01/1926
Serial's cover page Държавен вестник     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 1, 22/02/1939
Serial's cover page Държавен вестник     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 2, 04/03/1939


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library