Start Over


Скотовъдна изложба.
В заседанието си комисията е взела решение да се закупят породисти крави.
Попреброяванието на населението.
На 15 Май т. г. се открива в Одеса изложба.
Умоляват се [г.г. общинските кметове да отговорят на Окръжно N 3749].
По пощенските марки.
Чехска изложба.
Изплащането обезщетенията от застраховки.
Застраховките на добитък.
За крините.
Семена от добри и доходни сортове.
Към абонатите.
Овощарството у нас.
Скотовъдните фондове се освобождават от данък занятие.
Раздаване на бубено семе.
Модерни типове торища.
Първият български мострен панаир в Горна Оряховица.
Стопанското положение на Турция.
Говедовъдна околийска изложба.
Обръщаме внимание на селските куриери.
Конференция на бубохраннителите.
Изложба на житни, фуражни, маслодайни и зеленчукови семена.
Засаждането на дърветата.
Общините и учлищните настоятелства [се умоляват да внасят на време дължимите суми].
Поправка.,Лозарска изложба.
От идния брой ще започнем да поместваме всички по-важни решения на Върховната Сметна Палата.
Лозарската изложба.
Кооперативната книжарница `Учител` в гр. Варна.
Варненска Окръжна Училищна Инспекция е закрила училище.
По ходатайството на Провадийски народен представител е отпусната сума за строеж на мост.
Изчислява се ползата от подобрени сортове пшеница.
Напоследък е отбелязано засилване на вноса от Турция.
Мнозина селски стопани са понесли загуби от градушка.
Разградски еснен панаир.
Не са платили абонамента си.
Съобщава се на санитарния и ветеринарния персонал.
През истеклия месец състоянието на посевите е било много добро.
Преди няколко дена се е открила в Пловдив изложба на семена.
Напоследък българския памук е достигнал цена.
Продажбата на тюттюня.
Получи се в радкцията ни Финансово календарче.
Земеделското стопанство Борис Г. Митов.
Лайпцигският пролетен панаир.
Закупуване на земеделски машини с решение на управителния съвет на Българска земеделска банка.
Изпити за секретар-бирници.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Ден
 Добруджански новини
 Завой
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известия на Варненската лозарска кооперация Димят
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морско ехо
 Народна воля
 Народна просвета
 Ново единство
 Последни новини
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Сеяч
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1920 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1895 год.
Съответствия за:  Изложения, селскостопански
Резултати 163 - 171 от 222.стр.    First Page  Previous Page   19   20   21   22   23   24   25  
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 8, 04/05/1911
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 15, 30/08/1911
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 33, 24/03/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 13, 29/07/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 19, 10/09/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 20, 17/09/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 19, 03/09/1927
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 31, 09/12/1927
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 36, 16/02/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library