Start Over


Назначен е г. Б. Сакъзов за инспектор на Варн. Т.-Индустриална Камара.
Избрани са представители на радикалната партия в окол. бюро на `Д. Сговор`.
Назначените лектори при Ср. Т. У-ще.
По случай патронния празник на д-вото на запасното офицерство ще се отслужи панахида.
Дал си е оставката лектора при В. Т. У-ще г. Д-р Карамихайлов.
Писмените изпити при В. Т. У-ще са насрочени.
Излезе от печат сп. `Модерно Изкуство`.
Морския Народен Сговор устройва за членовете си екскурзия.
В Провадийска околия са запазени много периметри за каменна сол.
В театър `К. Ранков` младежкото македонско д-во `Бр. Миладинови` представи пиеса.
Получи се в редакцията.
Жилищната комисия е раздавала квартири без да уведоми законните пълномощници.
Кино `Лада`.
Варн. Оперо-оперетен театър.
Опровержение на съобщение от в. `Варненска поща`.
Разрешават се частните градски и междуградски разговори от 8 до 18 часа.
В столицата започва новия всекидневен вестник `Борба`.
[Назначения].,Временните летни станции.
В село Хайдар е открита телефонопощенска станция.
В скоро време ще се предприеме планиране на кварталите, които още не са урегулирани.
Учебните занятия в мъжката гимназия още не са почнати.
Театър и събрания.
Всенощно бдение в църквата `Св. Възнесение`.
Родителско-учителска среща при девическата гимназия.
Работното време.
Чиновническия въпрос.
Жилищния въпрос.
Училищна политика.
Вътрешна политика.
Външна политика.
Относно назначаването на училищни лекари в общините.
Наложена глоба на учител в с. Дервент за пропуски в счетоводните документи на училището.
Общинското управление призовава касапите да спазват хигиенни изисквания.
Приходите от учителското представление от 21 януари са в полза на бедните ученици.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Българска младеж
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско слово
 Земледелска победа
 Известник
 Куриер
 Народна воля
 Народна самозащита
 Наставник за учители и родители
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Прелом
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Търговско-промишлена защита
 Училищна практика
 Христианский свят
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1889 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Училища - организация и управление
Резултати 172 - 180 от 181.стр.    First Page  Previous Page   20   21  
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 81, 18/09/1923
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 82, 21/09/1923
Serial's cover page Ценни окръжни     
Педагогическа практика [списание]
бр. 1, 01/09/1942
Serial's cover page Частен Добруджански Ученически ...     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 135, 09/12/1919
Serial's cover page Шуменска колона     
Варненски новини [вестник]
бр. 5459, 06/11/1935
Serial's cover page [Вътрешни новини]     
Сила [вестник]
бр. 14, 26/10/1923
Serial's cover page [Окръжно] N 14125     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 19, 20/11/1930
Serial's cover page [Окръжно] N 1483     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 39, 17/03/1928
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 4, 09/02/1889


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library