Start Over


Законопроект за професионалното образование.
Занаятчийството и печата.
Производителните занаятчийски кооперации.
Шивашко-кроячески курс в Разград.
Одобрени устави.
Официално мнение за устройване на една общобългарска занаятчийска изложба в София.
Калфенски курсове.
По облагане данъка върху общия доход.
Окръжна сбирка във В. Търново.
И шуменци към кооператизъм.
Изложба на дантели.
Избрани занаятчии за екскурзията до Лайпцигския, Виенския и Пражкия панаири.
Годишно събрание на Шуменската популярна банка.
Дюлгерското сдружение в Шумен.
Занаятчийска просвета.
Ново списание `Кооперативно дело`.
Поздравителна телеграма.
Вечеринка.
Окръжна занаятчийска сбирка в гр. Шумен.
Занаятчийска изложба в гр. Гарна Оряховица.
За 200 милионен занаятчийски кредит.
За модернизиране на българското занаятчийство.
Резолюция на едно дюлгерско сдружение.
Занаятчийска просвета.
Министърът на търговията, промишлеността и труда за занаятчийството.
Изпити в чирашките курсове.
Назначени делегати на Варненската търговско-индустриална камара за панаира-изложбата в Горна Оряховица.
Баланса на Варненската популярна банка.
Двадесет годишнината на Софийската популярна банка.
Занаятчийска изложба.
Резултата от майсторските изпити.
Търгове.
Субсидия за чирашкото училище.
Изпити и изложби.
Отложена занаятчийска изложба.
Резултатът от I калфенски обущарски курс в Търново.
Кожаро-бояджийски курс.
Занаятчийско събрание.
Проверка на занаятчиите.
Горно Оряховския есенен мострен панаир.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Време
 Ден
 Добруджа
 Единство
 Женски свят
 Здравие
 Земледелец
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Куриер
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Ново единство
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Славянин
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Изложения, търговски
Резултати 172 - 180 от 570.стр.    First Page  Previous Page   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   Next Page  Last Page
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 17, 01/02/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 21, 28/02/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 23, 13/03/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 25, 27/03/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 15, 30/01/1925
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 21, 13/03/1925
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 44=45, 07/09/1925
Serial's cover page Занаятчийско-индустриална изло ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 222, 27/02/1930
Serial's cover page Защо е забранено в Варна да бъ ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5618, 14/04/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library