Start Over


Баланса на Д-во `Напредък`- Балчик.
Събирателно Дружество Флори Т. Левов, Ашиков, Атанасов & C-ie в гр. Добрич.
Износно-Вносната Банка.
За търговците на храни.
За нарушенията на закона за мерките и теглилките.
Увеличение таксите за превоз на брашната.
Безмитен внос на сурови материали.
Курс за печатари и книговезци.
Искание на популярните банки.
Поправка в прякото сточно съобщение с D.D.S.G.
Нова станция в тарифата a quatre.
Безмитен внос на материали.
Книжнина.,Параходи, пристигнали във Варненското пристанище 22 януарий 1912 г.
Телеграми до мелничарския конгрес.
Френско-руско-българска банка.
Железниците Тулово - Казанлък.
Конгресът на мелничарите.
Търговският договор.
Контрабанда на тереше.
Опити с `Ото плуга`.
Семена за продан.
Кооперация `Братство` в Казанлък.
Банка `България`.
Лихварството във Варна.
Тегленията на Класната Лотария.
Гръцката оперетна трупа И. Папайоану.
Благодетелен покойник - Еким Манолов.
Пловдивската Търговска Камара.
Ипотечните заеми в Балчишко.
Българска Търговска Банка.
Учредително събрание на новооснованата Черно-Морска Банка.
Закон за управлението на държавните и гарантираните от държавата дългове.
Свикване на Метрологичната комисия.
За градската библиотека.
Излязла е покана за подписка за II-та година на духовно-общественото списание `Народен Пастир`.
Законопроекта за горите.
Ревизия на индустриалните заведения.
Подновена търговска манифактурна фирма.
Наскоро ще се открие курс по модерно имитиране на дърво и мрамор в Пловдив.
Общи годишни събрания.
Излязъл е царски Указ N 1 разрешаващ да се отчуждат за държавна и обществена полза частните недвижими имоти, завзети за общински шосета.
Електрическа силопроизводна станция при Перник.
Млад писател - Кирил Браницки (В. Друмев).
Министерството на войната.
Нова спирка между Трявна и Плачковци.
Търговските преговори с Австрия свършени.
Стъкларница `Златна Звезда`.
Българската Централна Кооперативна Банка.
Анкета на пазарите и панаирите.
Реформиране на Търговско промишления музей.
Експлоатиране на държавните блата.
Началник на труда при Министерството на търговията, промишлеността и труда.
Бургаските блата.
Законопроект за взривните вещества.
За публичните разпродажби.
Списък на пазарите.
Нови станции в изключителната тарифа.
`Търговски фар` 5 пъти седмично.
Подробности по войната.
На вниманието на телефонната дирекция.
Насърдчение на сапунената индустрия.
Увеличение превозните такси на солта.
Лични.,Захарното сдружаване със съучастие - Варна.
На вниманието на пощенската дирекция.
Г-н Д-р Г. Саввов.
Българската търговска банка.
Бивший притежател на Руски Търговски Музей.
За къщата `Саркис Куюмджиян`.
Увеличението в превоза на брашното премахнато.
Конференция на секретарите.
Обявени в несъстоятелност.
Износ на храни.
Цените на месото в Цариград.
Тегления на класната лотария.
Блокадата на Дарданелите.
Внезапно спадане на житата във Варненската борса.
Парахода Хиос от дружеството `Кикладики`.
Търговска и Ипотекарна Банка на Балканите.
Руски каменни въглища в България.
Гранд хотел `Балкан` в Габрово.
Бургаската Търговско-Индустриална Камара.
`Александрабад`.,Параходчето `Княз Кирил`.
Вноса на бубено семе.
От Бургас - параходчето `Зора`.
Главния съюз на българските земледелчески кооперации.
Индустриални изложби във време на тържествата.
За електропроизводителните заведения.
Хотел `Казино Бузлуджа`.
Насърдчение огледалната индустрия.
Поправка в цените на морско-железничното съобщение.
Жалейка.,По събирането такса за хамалия.
По вноса на лозите.
Проверката на заварените мерки и теглилки.
Безмитен внос на сярната киселина.
Статистика за стачките.
Класната лотария.
Цариградското житно тържище.
Загуби на Английските параходи от затварянето на Дарданелите.
Нова представителска фирма.
Макаронена фабрика в Сливен.
Отчета на Съюза на българските индустриалци.
Коприненото производство в България.
Дружество за засилване търговията между България и Турция.
Браилските търговци-житари.
Износно-Вносната Банка.
Лодката `Кирил`.
Шосиране на варненските стифови места на кея.
Поскъпването на надниците в Турция.
Нова банкерска фирма в Плевен.
Запасно подофицерско благотворително дружество `Другарски съюз` във Варна.
Параходна агенция `Кикладики`.
Глад в Пирея.
Съставено Командитно Дружество.
Втори екземпляр от индустриално свидетелство.
Баланса на застрахователния отдел при БЦК Банка.
Безмитен внос на материали.
Фалшифицирани еднолевови монети.
Новите влакове.
За пътующите с малки кораби.
Индустриалците и юбилея на царя.
Икономически полици.
Доставени семена за земледелчески култури.
Производството на цвеклото в България.
По вноса на винената киселина.
Формализирал се.
Запрещение вноса на рогалката.
По вноса на канелите.
Земледелческите продукти в Цариград.
Освобождаване параходите от пристанищни такси.
Минаването на параходите през Дарданелите.
Около турско-българския търговски договор.
За параходите, намиращи се в Цариградското пристанище.
Доходността на габровската железница.
Свързването на българските с турските железници.
Около споровете по облагане с мито стоките.
Вноса на прежди за индустриалците.
Пак за телефона на габровската гара.
Стъпка напред за сдружението на яйчарите у нас.
Облагане с мито ламаринените бурета.
Инвалидни пенсии и помощи за държавните работници.
Износа на храни.
Нова фирма в г. Бургас.
Майсторските свидетелства и занаятчиите.
Нова банкерска фирма в Лом.
Цените на месото в Цариград.
Ново распореждание до началника на железопътната станция в Русе.
Помощи и субсидии на професионалните училища.
Прекрасния план на един скромен чиновник.
Нови разписания на треновете.
Новия австро-български договор.
Търговската и Ипотекарна банка на Балканите.
Отнети облаги.
Превеждането на суми с чекове.
Нехайно отнасяне към търговските интереси.
Признати права на копринената кооперация в Сливен.
Потвърдяване на вноските по текущи сметки при БН банка.
Втори екземпляри от индустриални свидетелства.
Болест по пчелите.
Списък на заразените от филоксера места.
Вноса на бойни пушки.
Утвърдените работнически представители.
Ръководителите на стачки.
Тегления на класната лотария.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Добруджански куриер
 Добруджанско слово
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Ново единство
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Северна поща
 Съюзен вестник на вестниците
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1907 год.
  1905 год.
Съответствия за:  Банки, търговски
Резултати 172 - 180 от 206.стр.    First Page  Previous Page   20   21   22   23  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 326, 24/01/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 340, 18/02/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 345, 26/02/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 352, 10/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 365, 08/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 366, 10/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 371, 21/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 373, 26/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 376, 01/05/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library