Start Over


За извършената работа и състоянието на разсадника през месец февруарий 1923 година.
За работата на ветеринарното отделение за времето от 5 февруарий до 11 февруарий 1923 год. включително.
За извършената работа в електрическото отделение и центарла през м. февруарий 1923 год.
Лозовия разсадник.
Лозарско отделение.
Дезинфекционна станция.
Пералня.,Общинска техн. работилница.
Жилищна комисия.
Електрическа отделение и електрическа централа.
Лозарско отделение.
Електрическо отделение.
Общинска дезинфекционна станция и пералня.
Ветеринарното отделение.
Ветеринарното отделение.
Общински лозов разсадник.
Електрическо отделение.
Електрическа централа.
Общинска техническа станция.
Общинска пералня и дезинфекционна станция.
Архитектурното отделение.
Общинския лозов разсадник.
Ветеринарното отделение.
Общинския лозов разсадник.
Електрическо отделение и електрическа централа.
Ветеринарно отделение.
Общински лозов разсадник.
Общински зеленчукови градини.
В общинската скотобойна.
През този месец в електрическото отделение са извършени следните работи.
Общинските имот.
Лозарско отделение.
Статистическо отделение.
Финансово отдление.
Общински лозов разсадник.
Пожарната команда.
Общинската библиотека.
Заседание 19. VIII. 1932 г.
Заседание 22. VIII. 1932 г.
Заседание 23. VIII. 1932 г.
Заседание 25. VIII. 1932 г.
Заседание 29. VIII. 1932 г.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Единство
 Економически преглед
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известия на Варненската лозарска кооперация Димят
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народна воля
 Народна сила
 Ново единство
 Ново училище
 Обнова
 Правда
 Природен лекар
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1889 год.
  1887 год.
  1886 год.
Съответствия за:  Лозарство
Резултати 172 - 180 от 659.стр.    First Page  Previous Page   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   Next Page  Last Page
Serial's cover page Из дейността [на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 60, 15/03/1923
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 24, 15/03/1922
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 25, 22/03/1922
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 29, 03/05/1922
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 33, 31/05/1922
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 45, 13/09/1922
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 56, 22/12/1922
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 117=118, 24/10/1924
Serial's cover page Из общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 284, 01/09/1932


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library