Start Over


Афиширането на заповедта относно закупуването на зърнени храни от селяни.
Морска буря около Балчик.
Своеволията около престацията продължават.
Арестуван редактора на вестник `Народен глас`.
Персоналът на печатница `комерчиала` свикан да попълва декларации.
Футболен мач.
Театрална трупа от Цариград в града.
Опит за кражба.
Цените на зърнените храни.
Призив за изплащане на абонамента към редакцията на вестника.
Избор на лекарска колегия от окръга.
Неоходими документи за чужди поданици.
Изборите за Земеделските камари.
Намаление на бюджета в Министерството на просвещението.
Оплаквания от селяните по въпроса за училищата.
Продажбата на зърнени храни.
Засетите земи в окръга.
Професор Аскарте пристигнал в окръга.
Футболен мач.
Исканията за отварняне на български училища.
Изплащане на абонамента към редакцията.
Оплаквания от селяните относно предподаването в училищата на майчин език.
Нови колонисти-македонци идват от бъглария.
Министерството на земеделието заседава отностно цените на зърнените храни.
Наобходими проверки от страна на Търговската камара.
Решението на унгарската национална партия по отношение на малцинствата.
Анкетиране относно положението на малцинствата.
Исканията за откриване на български училища в селата.
До народните представители в Кадрилатера.
Д-р Д. Димитриев не е избран в колегията на медиците.
Фотографиите на Тодор Кямилев.
Изплащане на абонамента за вестника.
Сметопочистването в града.
Санитарните валсти.
Комисарят Пвалович в редакцията на вестника.
Въпросът за българските училища.
Цените на зърнените храни.
Изплащане на абонамента към редакцията.
Обиск в редакцията на вестника.
Декларации за отварянето на български училища в селата.
Проверка на начина на арендиране на земите.
Комедията `Милионерът` репетира любителската театрална трупа при Б.К.О.
Футболен мач.
Цените в местното житно тържище.
Дописки без подпис.
Местното житно тържище.
Вълк убит от селяни.
Обработваемите държавни земи ще бъдат арендирани.
Законът за колонизирането.
Автомобилна катастрофа.
Уличното осветление.
Комедията `Милионерът`.
Конфискуваните книжа от редакцията.
Статията на Йон Нейку на 2-ра страница.
Агенти от полицията купуват всеки нов брой на вестника.
Високи лихви върху общинските данъци.
Снеговалежи.,Изплащане на абонамента към редакцията.
Лъжливи статии във вестник `Бучумул`.
Контрола в житното тържище.
Повторното публикуване на апела за изплащане на абонамента към редакцията.
Местното житно тържище.
Публично събрание на царанистите в Добрич.
Пожар.,Посещение на Русе от румънски студенти.
Постановката `Химна на нищетата`.
Събрание на съветът на Б. К. О.
Скарлатина върлува в Добрич.
Книги и списания получени в редакцията.
Пресъхналите градски чешми.
Новият държавен подсекретар.
Комедията `Милионерът`.
Снеговалежи.,Сушата в селата.
Житните тържища в Балчик и Каварна.
Изплащане на абонамента към редакцията.
Футболен мач.
Контрабанда на коприна.
Искане на граждани за построяване на чешма на гробищата.
В следващият брой `Лудостта на един мач`.
Комедията `Милионерът` в кино `Сплендид`.
Молба за връщане на прочетените книги в библиотеката.
Кино `Сплендид` се дава под наем.
Улични кучета нападат гражданите.
Житното тържище.
Уличното осветление.
Изплащане на абонамента към редакцията.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Български техник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Варненско ехо
 Вестник на инвалидите
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Морско ехо
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Последен час
 Последни новини
 Природен лекар
 Ратник
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнска защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1907 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Зърнени храни
Резултати 172 - 180 от 1456.стр.    First Page  Previous Page   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   Next Page  Last Page
Serial's cover page Вести     
Единство [вестник]
бр. 236, 29/10/1930
Serial's cover page Вести     
Единство [вестник]
бр. 237, 31/10/1930
Serial's cover page Вести     
Единство [вестник]
бр. 238, 02/11/1930
Serial's cover page Вести     
Единство [вестник]
бр. 239, 05/11/1930
Serial's cover page Вести     
Единство [вестник]
бр. 241, 09/11/1930
Serial's cover page Вести     
Единство [вестник]
бр. 244, 16/11/1930
Serial's cover page Вести     
Единство [вестник]
бр. 246, 21/11/1930
Serial's cover page Вести     
Единство [вестник]
бр. 247, 23/11/1930
Serial's cover page Вести     
Единство [вестник]
бр. 252, 05/12/1930


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library