Start Over


Не са забранява износ на храни.
За разрешените за продажба марки минерална вода.
За издаване на задгранични паспорти на търговжите на добитък.
За изселниците турци и проблемите възникнали от наложената карантина.
За износ на тютюн за Австрия.
Варненският Окръжен Управител приканва занаятчиите да внесат патентната си такса.
Приказ на Варненския Окръжен Управител, относно патента за продажба на тютюн.
Окръжно на Министерството на Финансите за длъжници на земеделческата каса.
За освобождаването от пътен данък.
Преселниците в България подлежат на военна повинност.
Отменя се позволително за износ на дървен материал.
Разрешен износ.
Опровержение на съобщение за д-р Фарашев.
Помощ за сиропиталище `Надежда` от царицата.
Министру Радославову.
Пристигнал в града репортер на `Утро` и `Дневник`.
Голям концерт в салона на Коста Ранков.
Купонните билети по нашите железници.
Варненската градска община — износителка на грозде.
Поправката разширяването и почистването на пътищата из лозята е към своя край.
Покритието на лева.
За засилване износът на грозде.
В надвечерието на гроздовата износна кампания от Варна.
Гроздоберът в гр. Варна.
Износът на грозде в чужбина от град Варна.
Лешникова плантация.
Увеличаване броя на общинските животински разплодници.
Световното стопанство през 1933 г.
Декрет на Френското министерство на земеделието за внос на стоките в страната.
Контингентирани земеделски произведения.
Нашият износ на плодове и зеленчуци.
Български вина на германския пазар.
Германия, Австрия и Унгария забраняват вноса на румънски пресни плодове.
Вносът на определени видове земеделски и индустриални произведения в Белгия под режим.
Вносът на `кравешко сирене` и `маргариново сирене` забранен в Италия.
Декрет за вноса на български произведения в Гърция.
Декрет за вноса на стоки в Испания.
Спогодба за внос на български яйца в Германия.
Италианският пазар проявява интерес към български кожи.
Нова търговска спогодба между Италия и Югославия.
Вноса на орехи и лешници в Австрия.
Реколтата на орехи в Югославия през 1933 г.
Вносът на яйца в Австрия през 1933 г.
Нова търговска спогодба между Турция и Гърция.
Освобождаването от товарно право на някои стоки.
Износът на наши птици в Югославия.
Германски търговски фирми и българските кожи.
Българското генерално консулство в Мадрид.
Генералното ни консулство в Стокхолм.
Балканският индустриален панаир 1934 г.
Зарегистрирани фирми.
Дадени мнения за предпазен конкордат.
Сведения за фирмите в района на Варненската търговско-индустриална камара през 1933 г.
Открити производства за предпазен конкордат.
Предложения за търговски връзки.
Сведения за кредитоспособност и създаване на търговски връзки.
Признаци за смущение на нормалния живот на търговските, индустриалните и пр. предприятия.
Пристигнали параходи.
Зарегистрирани фирми.
Пристигнали вагони на варненската стокова борса през м. януарий 1934 г.
Външната търговия на България по държави през 1933 г.
Вносът на вина и шира на Швейцария.
Хлебните зърнени храни.
Нов вицеконсул на Испания в София.
Монополен режим за внос и търговия с яйца в Германия.
Вносът на вино в Германия.
Вносни мита върху маслодайните семена и плодове във Франция.
Вносът на просо.
Очакват се да пристигнат параходи.
Зарегистрирани фирми.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Варненско ехо
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економистъ
 Економически преглед
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Ловна просвета
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна воля
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Работническа искра
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморец
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1885 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Външнотърговски отношения - износ
Резултати 1738 - 1746 от 1766.стр.    First Page  Previous Page   194   195   196   197  
Serial's cover page [Съобщение на Варненско окръжн ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 19, 10/06/1897
Serial's cover page [Съобщения на Варненско окръжн ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 25, 01/09/1893
Serial's cover page [Съобщения на държавните власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 24=25, 20/09/1900
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1=2, 19/01/1891
Serial's cover page [Хроника]     
Варненски новини [вестник]
бр. 493, 27/12/1914
Serial's cover page [Хроника]     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 329, 21/10/1933
Serial's cover page [Хроника]     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 330, 29/10/1933
Serial's cover page [Хроника]     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 5=6, 03/02/1934
Serial's cover page [Хроника]     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 7, 10/02/1934


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library