Start Over


Депутатските избори за Варненски окръг.
По износа на папиросите.
Ревизия на индустриалните заведения.
Проверка на мерките и теглилките в Софийско.
Навигацията по Дунава.
Вносът на златните украшения.
По тарифирането на сапуна.
Специализация на девици по земеделие.
Инкасовата служба при Б. Н. Банка.
Иностранните лотарийни лозове.
Химикалите за взривни вещества.
По засяването на тютюните в нова България.
Курс по лозарство и овощарство.
Допълнение към тарифата за прякото пътнишко и багажно съобщение.
Дружествени годишни събрания.
Курс за огняри в Рахово.
Пощенска нередовност.
По издаване на чековете от Б. Н. Банка.
За банковите райони.
За безплатните билети по железниците.
Кибритна фабрика в Бургас.
По инкасовата служба при Б. Н. Банка.
Променена фабрична фирма.
Контрола на златните и сребърни предмети.
По товаренето на вагоните.
Приемането за превоз и таксуването на избухливите вещества.
Дейността на пътуващите учители по земеделието.
Женските стопански курсове.
Пазарите и панаирите в България.
Заменени с дубликати облигации.
Обявени в несъстоятелност.
Нови книги - `За кооперативните мелници` от свещ. Т. Алферов.
Изплащането на закупените храни.
Кредитите в Б. Н. Банка.
Българските дървени масла.
Скандална история с кюкюрт.
Несигурността на Борущенската линия.
Банка `Гирдап` в Ксанти.
Митнишките пътнишки квитанции.
Есенции за ракия.
Опасен началник на влагалище.
Бургаската Търговско-Индустриална Камара.
За каменните въглища.
Излишните багажи и стоки по железниците.
Забранен износ.
За музеите на търговските гимназии.
Противогазова отбрана [Снимка].
322 чешки опери чакат да бъдат изпълнени.
Гърция въвежда износна премия за износ на папироси.
Германия най-големия производител на захар.
Мадрид консумира месечно над 100,000 литра бира.
Къде се намира шведската търговска флота?
Турция сади усилено памук в Тракия.
Задължително синдикализиране на еднородните предприятия в Румъния.
Варненският окръжен управител е одобрил Правилника за хлебарите.
Министерство на финансите уведомява, че книжата на Червения кръст трябва да бъдат освободени от такси.
Предписание на Варненския окръжен управител относно заверка на документи.
Предписание на Министерство на Вътрешните дела относно издаването на задгранични паспорти на запасни долни чинове.
Предписание на Варненския окръжен управител относно свидетелства издавани на турски граждани.
Предписание на Варненския окръжен управител за парични гаранции от донаборници напускащи страната.
Предписание на Варненския окръжен управител относно издаването на ловни билети на чужди граждани.
Окръжно на Министерство на Финансите относно спазване на Закона за горите.
Предписание на Варненския окръжен управител относно вноса на силнодействащи и отровни вещества.
Внесено държавни берии от град Варна във Варненското Окръжно Ковчежничество през Септемв. 1891 г.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Медицинско списание
 Природен лекар
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Утринна поща
Data Tag
  1940 год.
  1935 год.
  1927 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1905 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1886 год.
Съответствия за:  Химически вещества, токсични
Резултати 19 - 23 от 23.стр.    First Page  Previous Page   3  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 519, 25/02/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 520, 26/02/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 633, 21/05/1915
Serial's cover page [Външни новини]     
Утринна поща [вестник]
бр. 55, 28/10/1940
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 31, 30/10/1891
 


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library