Start Over


Мирът между България и Сърбия e окончателно сключен.
Тайни преговори между Англия и Турция.
Подписване на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България.
За учредяване на кондоминиум в Северна Добруджа от Централните сили.
Цитирани точки от договори с европейски страни относно правата на малцинствата.
За отнетите тритории на България след подписването на Ньойския мирен договор.
Formation du Comite international de paix et de bonheur europeens.
Une grande manifestation paneuropeenne.
За итало-абисинския конфликт.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Беседи на ветеринарен лекар
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Варненско ехо
 Виделина
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Завой
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Морски преглед
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна воля
 Народна дума
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Работническа искра
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Славянин
 Стефан Караджа
 Студентска дума
 Театър и музика
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1911 год.
  1908 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1896 год.
Съответствия за:  Международни договори и споразумения
Резултати 19 - 27 от 1861.стр.    First Page  Previous Page   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Next Page  Last Page
Serial's cover page 58 държави за пакта на Келог     
Куриер [вестник]
бр. 448, 22/11/1928
Serial's cover page 6 март 1886     
Варненски новини [вестник]
бр. 3927, 21/05/1935
Serial's cover page 7 септември 1940 година     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 14=15, 10/09/1940
Serial's cover page Condominium     
Добруджа [вестник]
бр. 131, 13/05/1918
Serial's cover page Protectia minoritatilor     
Единство [вестник]
бр. 241, 09/11/1930
Serial's cover page Suo tempore!     
Стефан Караджа [списание]
бр. 11, 27/11/1933
Serial's cover page Un reglement international de ...     
Българска младеж [списание]
бр. 1=5, 01/02/1930
Serial's cover page Une these sur l`unification de ...     
Българска младеж [списание]
бр. 1=5, 01/02/1930
Serial's cover page Абисиния готова да продаде две ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5418, 26/09/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library