Start Over


Курс по брюкселски дантели (копанаки).
Бюро за безработни.
Облаги на кооперация.
Популярни беседи по занаятчийския кредит.
Ново занаятчийско сдружение.
За предстоящия едногодишен мелничарски курс в гр. Варна.
Държавно занаятчийско училище в София.
Механо-технически курс.
Дневният ред на окръжната занаятчийска сбирка в гр. Шумен.
Индустрията и занаятите.
Заминали занаятчии за Виенския, Пражкия и Лайпцигски панаири.
Обущарска производителна кооперация в гр. Варна.
Кооперативно събрание във Варна.
Към разширение културната роля на Популярните банки.
Промишлено училище.
Занаятчийска читанка.
Проверките продължават в Шумен.
Хлебарска кооперация във Варна.
Уставите на сдруженията.
Делегация от Шуменските занаятчии и професионалисти.
Правилника на фонда `Занаятчийска литература`.
Шивашкият курс в Провадия.
Констатирани нарушения по чл. 5 от З. О. П. З.
По 20-милионния кредит.
Анкета за нелоялната конкуренция.
Тържествен акт по случай 10-годишнината от основаването на Варненската студентска кооперация `Одесус` при Варненската културна дружба в София.
Безплатните трапезарии при варненските църкви.
Молебен по случай рождения ден на Царя на 30 януари, Антоновден.
Тържествена архиерейска служба в църквата `Св. Атанасий` по случай Атанасовден.
Решениe N32 за приемане бюджета за финансовата 1932-1933 година.
Решениe N33 за приемане правилника за използване об­щинските зеленчукови градини.
Решениe N34 за назначване на комисия за изработване правилник за отделяне на общинската аптека.
Решениe N35 за одобряване търга на училищното насто­ятелство за доставка на дрехи
Решениe N36 за одобряване на командировки.
Решениe N37 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането на таксите `слугинско право`.
Решениe N38 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането на общинс­кия приход `Сергийно право`.
Решениe N39 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събиране таксите от керемидарниците, тухларниците и др.
Решениe N40 за одобряване на поемните условия за отдаване на предприемач събирането на общинските такси от продажбата на едър добитък `Интизапа`.
Решениe N41 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането на таксите върху `луксозните кучета`.
Решениe N42 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането таксите на `глава животно вкарано в пазарa за про­дажба`
Решениe N43 за разглеждане на молбата на Кооперация Димятъ за изкупване сградата й.
Решениe N44 за одобряване на литографирането на 6000 екземпляра плана на гр. Варна.
Решениe N45 за приемане първия допълнителен бюджет на общинската аптека за финансовата 1932/33 г.
Решениe N46 за продажба на търг на общински имоти.
Решениe N48 за взимане на заем за постройка на училищни сгради.
Решениe N49 за разискване отделянето в отделни об­щински предприятия В`одно-канализационо` и `Курортно бюро`.
Решениe N50 за командировки.
Решениe N51 за приемане правилник за изработване кре­дит от от разходната част на бюджета по общината.
1. Основани клонове.
2. Беседи и събрания.
3. Увеселения и забави за в полза на Български народен морски сговор.
4. Разни.
Главните задачи пред Варненската лозарска кооперация `Димят`.
Записани ноеи членове на театралната кооперация


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Дневни новини
 Добруджанско слово
 Земледелец
 Известия на Варненската лозарска кооперация Димят
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Народен глас
 Народна воля
 Обнова
 Последен час
 Последни новини
 Правда
 Славянин
 Снопче
 Театър и музика
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Ударник
 Утринна заря
 Християнска защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1946 год.
  1944 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1912 год.
Съответствия за:  Варна - кооперации
Резултати 19 - 27 от 102.стр.    First Page  Previous Page   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 49, 27/09/1923
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 24, 21/03/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 42, 25/07/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 49, 19/09/1924
Serial's cover page Из живота на Епархията     
Християнска защита [вестник]
бр. 3, 15/02/1941
Serial's cover page Из общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 304=305, 02/03/1933
Serial's cover page Известия из дейността на Бълга ...     
Морска библиотека [списание]
бр. 4, 01/08/1922
Serial's cover page Какво преследва Кооперацията н ...     
Известия на Варненската лозарска кооперация Димят [вестник]
бр. 1, 25/01/1923
Serial's cover page Колективни членове на народнат ...     
Черно море [вестник]
бр. 5, 25/02/1929


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library