Start Over


Решение N 1 за подпомагане на ученици за посещение на кино.
Решение N 2 за Стопанси съвет при курортното стопанство.
Решение N 3 за комисия за сливане на общински предприятия.
Решение N 4 за доклад за общинските зеленчукови градини.
Решение N 5 за цените за лозовия материал.
Решение N 6 за доклад за общинските народни кухни и откриване на клонове в крайните квартали.
Решение N 7 за доставка на облекло за служители и пожарникари.
Решение N 8 за удължаване на срока за наем на сгради за общинска библиотека, амбулатория и майчин дом
Решение N 9-10, 12 за условия за наем на общински имоти.
Решения N 11 за условия за право за фотографиране на в морската градина и морските бани.
Решение N 13 за доставка на товарни шасита.
Решение N 14 за доставка на кантар за кланицата.
Решение N 15 за събиране на общински такси.
Решение N 16 за прием в училището в добруджанския квартал.
Решение N 17-18 за доствка на училищни материали.
Решения N 19-22 за наем на сгради за училищни нужди.
По повод обработването на общинските зеленчукови градини.
Ветеринарно отделение.
Общинска техническа работилница.
Общинска пералня и дезинфекционна станция.
Електрическото отделение и електрическата централа.
Общински театр.
Общинските зеленчукови градини.
Електрическо отделение и електрическа централа.
Ветеринарно отделение.
Общински лозов разсадник.
Общински зеленчукови градини.
Решениe N32 за приемане бюджета за финансовата 1932-1933 година.
Решениe N33 за приемане правилника за използване об­щинските зеленчукови градини.
Решениe N34 за назначване на комисия за изработване правилник за отделяне на общинската аптека.
Решениe N35 за одобряване търга на училищното насто­ятелство за доставка на дрехи
Решениe N36 за одобряване на командировки.
Решениe N37 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането на таксите `слугинско право`.
Решениe N38 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането на общинс­кия приход `Сергийно право`.
Решениe N39 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събиране таксите от керемидарниците, тухларниците и др.
Решениe N40 за одобряване на поемните условия за отдаване на предприемач събирането на общинските такси от продажбата на едър добитък `Интизапа`.
Решениe N41 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането на таксите върху `луксозните кучета`.
Решениe N42 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането таксите на `глава животно вкарано в пазарa за про­дажба`
Решениe N43 за разглеждане на молбата на Кооперация Димятъ за изкупване сградата й.
Решениe N44 за одобряване на литографирането на 6000 екземпляра плана на гр. Варна.
Решениe N45 за приемане първия допълнителен бюджет на общинската аптека за финансовата 1932/33 г.
Решениe N46 за продажба на търг на общински имоти.
Решениe N48 за взимане на заем за постройка на училищни сгради.
Решениe N49 за разискване отделянето в отделни об­щински предприятия В`одно-канализационо` и `Курортно бюро`.
Решениe N50 за командировки.
Решениe N51 за приемане правилник за изработване кре­дит от от разходната част на бюджета по общината.
За освобождаване от данъци.
Одобрение на направени разходи за общинската мелница.
Одобрение за излщане на суми.
За използване на допълнителни средства за производство на въглища и за общинските градини.
Условия за отдаване под наем училищния салон на турското училищно настоятелство.
Бюджетът за поддръжка на общинските здания.
Варненската община да се представлява от юрист-консулта Янко Сираков.
Доставката на части за морските бани.
Приети условията за отдаване под наем бюфета на централните морски бани.
Одобрени условията за отдаване на общинските зеленчукови градини в Пейнерджик.
Разрешава се продажбата на вино по съкратена процедура.
Одобрява се доставката на масло за дизеловите мотори на електрическата станция.
Отпуснат кредит от 55 000 лева за рекламата на курорта.
Варненската община става член на популярната банка в града.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненско ехо
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Добруджански глас
 Добруджанско слово
 Куриер
 Ново единство
 Педагогическа практика
 Семейно огнище
 Сеяч
 Търговски фар
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1940 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1914 год.
  1910 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Зеленчукови градини
Резултати 19 - 27 от 56.стр.    First Page  Previous Page   3   4   5   6   7  
Serial's cover page Из Общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 349=351, 14/05/1934
Serial's cover page Из дейността на `общогражданск ...     
Варненски работник [вестник]
бр. 15, 07/08/1921
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 35, 14/06/1922
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 45, 13/09/1922
Serial's cover page Из общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 304=305, 02/03/1933
Serial's cover page Из решенията на Варненския Общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 33, 18/12/1920
Serial's cover page Из решенията на Варненския Общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 37, 22/01/1921
Serial's cover page Как се поправя измръзнала нива ...     
Сеяч [списание]
бр. 2, 10/02/1900
Serial's cover page Кратки вести     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 159, 11/02/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library