Start Over


Монахини от полски манастир.
Турското правителство.
Покровския манастир.
Параходът `Лаврентик`.
Захарна фабрика в Солун.
Производството на опиум в Македония.
Помощи от папата.
В Швеция отново въвеждат сребърните пари.
Почина румънският министър.
Много англичани напускат Англия.
Парижката община.
Довесовия план.
Банкерският синдикат от Ню Йорк.
Конференция в Синая.
Открит е дарак за влачене на вълна във Варна.
В Провадия доставени две машини за чепкане на вълна.
Начало на гроздобера в града.
Контрол върху цените на хляба.
Поява на скарлатина.
Съдебно дело, между Окръжния съвет и Гръцката вероизповедна община и Гръцкото училище, за манастира `Св. Константин`.
Нападки срещу издателя на вестника по повод статия за изключването на учениците от училище.
Делото за манастира `Св. Константин` на Варн. Окр. Съвет срещу Гръцката община е определено за 21 март.
На 23 март ще се гледат делата, заведени срещу в. `Черно море`.
Увеличени приходите в бюджета.
Приет правилник за талигарите, работещи на пристанището.
Отпечатани преводи на Т. Шишков и Ив. Церов.
Учителите в града подготвят благотворително представление.
Закъснение на пощенските услуги.
Реч на Митрополит Симеон в Съборната църква за възпитанието.
Търговски къщи обявени в несъстоятелност.
Промяна в разписанието на пътническия влак Русе-Варна.
Благотворително представление на народните учители.
Благотворителна лотария в Провадия.
Процесът за манастира `Св. Константин` отново отложен.
Усложнения на Балканите.
Пастухов - м-р Калфов.
Спор за българска светия - манастира `Свети Наум` в Дебър.
700,000 миньори на стачка в Италия.
Убити конспиратори в Добруджа.
Раковски в Барлин.
Солун - свободно пристанище.
15 души удавени в Турция.
Впечатленията на една дама (учителка), посетила Русия, публикувани в излизащия в Париж руски вестник `Возрождение`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Добруджански глас
 Земледелски глас
 Известник
 Ново единство
 Свободен глас
 Славянин
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнска защита
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1940 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Манастири
Резултати 19 - 27 от 39.стр.    First Page  Previous Page   3   4   5  
Serial's cover page Йеромонах Спиридон     
Добруджански глас [вестник]
бр. 77, 11/09/1935
Serial's cover page Към своето отечество     
Утринна поща [вестник]
бр. 37, 24/06/1940
Serial's cover page Къси съобщения     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 668, 11/09/1924
Serial's cover page Местни     
Черно море [вестник]
бр. 18, 03/10/1891
Serial's cover page Местни     
Черно море [вестник]
бр. 35, 07/03/1892
Serial's cover page Местни     
Черно море [вестник]
бр. 37, 21/03/1892
Serial's cover page Най-новото днес     
Варненски новини [вестник]
бр. 366, 30/07/1925
Serial's cover page Нови настроения в Русия     
Християнска защита [вестник]
бр. 5, 15/10/1932
Serial's cover page Основателя на манастира Тисман ...     
Добруджански глас [вестник]
бр. 24, 28/04/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library